Thursday, September 18, 2008

Refleksi 1 PPSMI (Pengajaran Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris)

Saya menjadi salah seorang daripada ahli dalam kumpulan penyelidikan yang sedang menjalankan kajian terhadap pelaksanaan PPSMI secara keseluruhannnya di seluruh negara. Sepanjang lawatan pengumpulan data, kami dekehendaki membuat pencerapan guru yang mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris di beberapa buah sekolah yang terpilih secara rawak di negeri Terengganu. Beberapa buah sekolah rendah (bandar, luar bandar, pedalaman, pulau dan FELDA) dan beberapa buah sekolah menengah (Sekolah menengah kebangsaaan agama, harian, bendar, luar bandar dan pedalaman) telah dipilih secara rawak sebagai sampel kajian. Berikut adalah beberapa refleksi yang dapat dibuat sepanjang membuat pencerapan pengajaran dalam lawatan tersebut. Refleksi 1 Sebuah sekolah rendah di Kuala Besut, Terengganu Mata Pelajaran Sains Tahun Empat Guru mencuba dengan pelbagai cara untuk membantu murid belajar sains dengan menggunakan Bahasa Inggeris. Mengambil kira kelemahan penguasaan murid dalam Bahasa Inggeris, guru menggunakan perisian yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (dalam Bahasa Inggeris) untuk membantu beliau mengajar. Murid tidak faham sekiranya guru bercakap dalam bahasa Inggeris. Mereka berbincang sesama sendiri juga menggunakan bahasa Melayu. Murid tidak berani bertanya kepada guru dalam bahasa Inggeris kerana mereka kurang yakin untuk bertutur dalam bahasa tersebut. Murid begitu lemah dalam penguasaan kosa kata (vokabulari) bahasa Inggeris, sehingga perkataan yang mudah seperti 'vinegar', 'detergent' tidak dapat difahami. Guru sendiri kurang yakin menggunakan Bahasa Inggeris. Perisian komputer yang digunakan dapat membantu beliau. Guru bercakap dalam Bahasa Melayu (loghat Kelantan) tetapi menulis di papan hitam dengan Bahasa Inggeris. Sesekali diselang seli dengan Bahasa Inggeris semasa bercakap. Guru ini sendiri tidak yakin menggunakan Bahasa Inggeris untuk mengajar. Semasa melakukan ujian sains (soalan disediakan oleh penyelidik dalam bahasa Inggeris sepenuhnya), murid tidak memahami soalan ujian kerana tidak menguasai kosa kata bagi beberapa perkataan yang menjadi tugasan kepada soalan tersebut. Contohnya, mereka tidak faham apa yang dimaksudkan dalam soalan seperti 'clasify', 'characteristics', 'disperse' dan lain-lain perkataan yang menjadi kata kunci kepada soalan. Keseluruhannya guru menggunakan 90% bahasa Melayu dan 10% sahaja bahasa Inggeris sepanjang sesi pengajaran beliau. Bahasa Melayu yang digunakan adalah loghat tempatan (Kelantan) Jumpa lagi dalam refleksi 2....

No comments: