Tuesday, December 30, 2008

Halangan Pembelajaran Kepada Pelajar Dewasa

Setelah membincangkan pembelajaran sepanjang hayat, kita mendapati bahawa terdapat banyak halangan untuk kita meneruskan pembelajaran di peringkat dewasa ini. Cross (1981) dalam kajiannya, mendapati tiga halangan utama penglibatan pelajar pendidikan jarak jauh terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu; 1. Halangan situasi (situational barrier) Melibatkan kebiasaan yang terdapat dalam kehidupan seharian termasuk tanggung jawab terhadap perkerjaan, keluarga, masalah kewangan dan perkara-perkara lain yang mendesak mereka mengutamakannya. Inilah lumrah kehidupan sebagai seorang dewasa dan kebanyakan daripada kita sudah berumah tangga dan mempunyai keluarga. Walaupun mempunyai pendapatan yang tetap, namun banyak komitmen yang perlu dipikul. duit gaji digunakan untuk membiayai keluarga, membayar sewa atau ansuran rumah dan kenderaan selain menyara ibu bapa. 2. Halangan institusi (institutional barrier) Amalan, polisi dan prosedur institusi pendidikan yang menghalang pelajar daripada menghadiri kuliah dan aktivit tertentu. Ada antara pusat pengajian tinggi yang melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat (pendidikan jarak jauh) terpaksa menyediakan jadual waktu yang kurang sesuai. Contohnya, kuliah dijadualkan pada hari kerja yang mana pelajar tidak dapat menghadirinya. Terdapat institusi yang menyediakan jadual kuliah di waktu petang dan malam selepas waktu pejabat. 3. Dispositional barrier Merangkumi perasaan dewasa kita terhadap diri sendiri sebagai pelajar. Kita merasa tidak yakin dapat menyediakan tugasan dengan baik apabila diberikan. Pencapaian semasa sekolah dahulu yang tidak begitu baik masih menghantui kita untuk meneruskan pelajar di peringkat ijazah. Kalangan kita juga menganggap diri kita terlalu tua untuk bersaing dengan pelajar-pelajar yang lebih muda. Perasaan rendah diri ini wujud dalam diri masing-masing sehingga menyebabkan kita tidak mahu lagi belajar atau menyambungkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi.
Kesimpulannya: Marilah kita merenung sejenak apakah halangan yang membantutkan hasrat kita untuk terus belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Kita cuba sedaya upaya kita untuk mengatasi masalah tersebut dengan menguatkan semangat dan azam untuk terus belajar. Bulatkan tekad dan kuatkan azam untuk terus belajar. Berdoa kepada Yang Maha Esa supaya sentiasa diberikan kekuatan mental, fizikal dan dimurahkan rezeki agar kita dapat terus belajar dan belajar.

Wednesday, December 24, 2008

Pembelajaran Sepanjang Hayat - Tujuan Melanjutkan Pelajaran

Kita sebagai orang dewasa mempunyai berbagai-bagai sebab untuk melanjutkan pelajaran dalam berbagai peringkat sama ada diploma atau ijazah di pusat-pusat pengajian tinggi. Kebanyakan kita mempunyai matlamat untuk mencapai objektif tertentu iaitu mendapat diploma atau ijazah dan sebagainya. Walau bagaimana pun terdapat juga antara kita yang melanjutkan pelajaran kerana untuk mengikuti aktiviti dan program yang telah ditawarkan disamping mendapatkan ijazah. Terdapat juga pelajar dewasa yang melanjutkan pelajaran dengan matlamat yang berorientasikan ilmu pengetahuan. Mereka ingin melanjutkan pelajaran kerana mahu mendalami bidang ilmu pengetahuan yang diminati untuk kepuasan diri. Walau bagaimana pun, kategori ini adalah amat kecil bilangannya. Kebanyakan pelajar dewasa ini mempunyai alasan yang kuat untuk mendapatkan ijazah pertama kerana dengan itu mereka akan dapat mempertingkatkan diri untuk menjawat jawatan yang lebih baik, mendapat kenaikan pangkat, menambahkan pendapatan atau gaji, memperolehi status sosial yang lebih tinggi dan mempunyai ‘self-esteem’. Bagi kalangan guru, kita dapat mempertingkatkan gred jawatan daripada DG29, 32 atau sebagainya (guru bukan siswazah) kepada gred DG41 iaitu guru siswazah. Selain matlamat untuk mendapatkan ijazah yang mendorong kita mendaftarkan diri di pusat-pusat pengajian tinggi sebagai pelajar pendidikan jarak jauh, pengalaman yang luas dalam bidang masing-masing dapat membantu menyerlahkan identiti kita (guru) sebagai pelajar dewasa yang matang dan bertanggung jawab. Dalam kalangan kita mungkin sudah berkahwin, mempunyai anak, memegang jawatan tertentu, berkhidmat sebagai pegawai di bidang profesional atau pertubuhan swasta atau awam, serta melakukan kerja-kerja sukarela dalam masyarakat masing-masing. Maka pelajar ini hadir ke kuliah dengan perasaan bebas dan keyakinan yang tinggi untuk belajar. Mereka mungkin tidak banyak mengetahui tentang bidang yang diikuti, tetapi mungkin tahu lebih banyak bidang-bidang lain berbanding dengan pensyarah yang mengajar. Negara kita telah lama mengamalkan pendidikan dewasa melalui pelbagai program pendidikan jarak jauh yang dikendalikan oleh universiti awam dan swasta tempatan, malahan banyak universiti luar negara menawarkan program sebegini melalui pembelajaran atas talian (on-line learning) dan sebagainya. Ayuh para pendidik sekelian, rebutlah peluang yang begitu luas terbuka untuk mempertingkatkan kelayakan akademik masing-masing di samping mendalami ilmu dan kemahiran dalam bidang profesion kita. Pelajar dewasa mendaftarkan diri apabila sudah sedia untuk belajar. Oleh itu motivasi untuk belajar adalah begitu tinggi. Selain matlamat, pengalaman dan kesediaan untuk belajar, mereka juga mempunyai kebolehan kognitif untuk menghadapi suasana pembelajaran. Dua elemen kemahiran kognitif yang penting terdapat dalam diri pelajar ini ialah kecerdikan dan ingatan. Gardner, seorang pakar pendidikan dalam bidang pelbagai kecerdasan (multiple intellegence)telah menyatakan bahawa kecerdikan adalah diukur dari sembilan bidang iaitu kebolehan berbahasa, kebolehan artistik atau muzik, kebolehan dalam bidang logik matematik, ‘spatial awareness’, kebolehan kinestatik (bodily-kinesthetic) dan kesedaran dalaman serta luaran atau perspektif. Manakala faktor yang menyumbang kepada kecerdikan seseorang adalah berbeza-beza, seseorang mungkin mempunyai kebolehan yang tinggi dalam sesetengah bidang manakala bidang lain berkurangan. Begitu juga halnya yang berlaku kepada pelajar dewasa. Elemen ingatan pula beroperasi dalam tiga mod iaitu ingatan sensory, ingatan primer (short term) dan ingatan sekunder (long term). Setiap mod ingatan terlibat dalam memperolehi, menyimpan dan mendapatkan kembali maklumat. Kepercayaan yang menyatakan semakin bertambah usia seseorang, akan semakin sukar untuk mengingati sesuatu maklumat adalah tidak benar. Penyelidikan telah membuktikan bahawa hanya sebahagian kecil sahaja kebolehan ingatan sementara (short-term memory) berkurangan apabila usia semakin bertambah (Gardner, 1988). Kita sering memberi alasan ini untuk tidak mahu belajar lagi. Sudah tua dan tidak mampu untuk belajar lagi sebab otak sudah lembab dan perlahan, daya ingatan sudah lemah dan perlahan dan sebagainya alasan yang diberikan untuk tidak mahu melanjutkan pelajaran sebagai pelajar dewasa. Islam menggalakkan umatnya melanjutkan pelajaran sehingga ke liang lahat dan Rasulullah pernah menggalakkan supaya umatnya belajar sehingga ke negeri China. Ini menunjukkan bahawa Islam menggalakkan umatnya belajar walaupun sejauh mana atau selanjut mana usia seseorang. Alasan usia dan lemah fikiran tidak dapat lagi digunakan untuk kita sebagai guru mengelakkan daripada terus belajar. Bukti-bukti terkini dengan kejayaan yang dicapai oleh pelajar pendidikan jarak jauh di seluruh dunia menunjukkan kepada kita bahawa walau pun masalah ingatan menjadi sedikit berkurangan, mereka tetap menunjukkan kejayaan yang amat memberangsangkan dalam semua bidang yang diikuti di pusat-pusat pengajian tinggi yang menawarkan kursus kepada pelajar dewasa. Dengan kaedah pengajaran yang moden dan penggunaan teknologi terkini, masalah tersebut telah dapat diatasi dan dapat membantu pelajar-pelajar dewasa mengikuti pelajaran mereka hingga berjaya mendapatkan ijazah. Pelajar dewasa sebenarnya tidak masuk ke bilik darjah sebagai pelajar dengan tangan yang kosong. Cuma menjadi masalah kepada mereka ialah masa yang mungkin tidak mengizinkan mereka untuk melibakan diri sepenuhnya dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Faktor ini menuntut kita supaya lebih bijak membahagikan masa (pengurusan masa) antara tugas, tanggung jawab dan belajar. Namun pengalaman hidup sebagai seorang manusia yang lebih matang dapat membantu kita menguruskan masa dengan lebih bijak dan mengatasi masalah serta rintangan pembelajaran.

Friday, December 12, 2008

Peranan Pelajar

Ketika pensyarah atau guru memberi syarahan atau kuliah, pelajar hanya berperanan sebagai pemanas kerusi sahaja. Tetapi dalam kelas yang mengamalkan kaedah perbincangan, perkara sebaliknya berlaku di mana pelajar digalakan supaya aktif dan berfikir. Jika guru menjalankan tugasnya dengan baik, semua pelajar akan dapat merasa terangsang untuk berfikir sebanyak mungkin. Oleh itu, semua guru dan pendidik harus tahu bagaimana mengendalikan strategi perbincangan supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Proses pengajaran adalah begitu mencabar dan sebahagian dari cabaran ini ialah untuk menggalakkan pelajar melibatkan diri dengan aktif dalam proses pembelajaran. Satu cara yang boleh dilakukan ialah dengan mengemukakan soalan yang membolehkan pelajar membuat refleksi kepada idea perbincangan dan memberikan sedikit masa untuk mereka menyediakan jawapan. Guru tidak perlu bercakap panjang sepanjang masa dalam bilik darjah (Noren, 1997).
Pelajar di sekolah, maktab dan institusi pengajian tinggi jarang disuruh untuk berfikir, mencetuskan idea dan emosi, dilatih untuk membuat keputusan dan bertindak balas dengan keputusan itu. Tradisi amalan pendidik di negara kita adalah guru memberikan segalanya kepada murid. Oleh itu menjadi tugas guru untuk merangsang pelajar bagi melakukan penemuan semula terhadap ilmu pengetahuan yang telah dipelajari, bukan sekadar untuk mendapatkannya dan menyimpan selama beberapa bulan sebelum meluahkannya kembali di atas kertas peperiksaan akhir atau peperiksaan awam. Mungkin sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan menggalakan guru bertindak demikian.
Kementerian Pelajaran Malaysia akhir-akhir ini menekankan bahawa kemahiran berfikir perlu diberikan perhatian yang lebih di sekolah. Kurikulum latihan perguruan telah memasukkan unsur-unsur kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) ke kurikulum masing-masing. Institusi pendidikan guru seperti Institut Pendidikan Guru (IPG) dan fakulti pendidikan di universiti awam tempatan (IPTA) mewajibkan semua pelajar bacelor pendidikan mengambil kursus atau program kemahiran berfikir. Di peringkat sekolah pula, mata pelajar sains jelas telah mengandungi unsur-unsur kemahiran berfikir dalam kemahiran proses sains dimana kerana pelajar dikehendaki membuat andaian, hipotesis dan sebagainya. Kementerian Pelajaran juga telah mula menambahkan unsur-unsur penilaian berterusan dalam sistem pendidikan dengan mengadakan peperiksaan lisan, dan amali dalam beberapa mata pelajaran tertentu. Semoga suatu hari kelak sistem penilaian di negara kita tidak begitu memberatkan ke arah 'exam orientation'. Perkembangan diri murid daripada segi sahsiah dan intelektual (akademik) perlu dinilai secara berperingkat-peringkat. Penilaian berasaskan sekolah perlu diperhebatkan lagi. Terdapat sesetengah pelajar sukakan peluang yang diberi oleh guru semasa di dalam kelas semasa perbincangan kerana mereka dapat mengemukakan idea dan pendapat mereka sentiasa ingin menerangkan idea masing-masing dengan panjang lebar. Tetapi sesetengah pelajar merasakan mereka tidak belajar sepenuhnya jika hanya duduk diam dan mendengar penerangan guru secara pasif. Persoalannya, mengapa sebilangan pelajar pusat pengajian tinggi memilih untuk mendengar syarahan semata-mata? Jawapannya adalah mudah, mereka sudah melalui pengalaman di sekolah menengah selama lima hingga tujuh tahun dengan mengikuti kelas, mendengar guru mereka memberikan jawapan yang akan dikeluarkan di dalam dewan peperiksaan. Sudah tertanam di dalam minda mereka bahawa inilah cara untuk menjadi orang yang terpelajar. Masih terdapat ramai guru dan pensyarah sama ada di sekolah, maktab dan universiti awam atau swasta menggunakan kaedah bersyarah atau berkuliah ketika menyampaikan maklumat dan isi kandungan pelajaran. Dengan melalui proses pemilihan dan pengisihan (melalui beberapa peringkat peperiksaan) pelajar akhirnya berjaya menjejaki tangga universiti. Jika kita masih percaya bahawa inilah caranya untuk menghasilkan para ilmuan, maka kaedah syarahan perlu dikekalkan. Namun cabaran masa kini memerlukan seseorang ilmuan yang lebih kreatif dan praktikal dengan setiap tindakan yang diambil. Satu tema simposium pendidikan di Universiti Groningen, Belanda berbunyi “Non Scholae, Sed Vitae Discimus” bermaksud “ Anda tidak belajar hanya untuk peperiksaan, tetapi belajar untuk kehidupan anda selepas persekolahan” (Tuijnman dan Van Der Kamp, 1992). Sebenarnya kaedah syarahan versus perbincangan kelihatan seperti suatu masalah yang rumit tetapi hakikatnya adalah mudah. Terdapat institusi pengajian tinggi kita masih lagi mengamalkan kaedah syarahan yang mana sudah ketinggalan 50 tahun ke belakang. Kita sudah mengalami kesan ‘halo’. Adalah menjadi perkara biasa bagi seseorang terpelajar menyatakan bahawa universiti atau kolej itu dan ini adalah sesuatu institusi yang baik, tetapi hakikatnya tidak. Mereka mengajar perkara yang baik dengan cara yang salah.

Wednesday, December 3, 2008

Kaedah Perbincangan

Selain kaedah syarahan atau kuliah, terdapat satu kaedah yang difikirkan sesuai untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu kaedah perbincangan. Pengalaman sebagai pendidik guru dan nazir sekolah memebrikan gambaran bagaimana kaedah pengajaran yang berlaku di sekolah dalam negara kita. Begitu jarang dilihat kaedah ini digunakan oleh guru-guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Satu ketika semasa menyelia seorang guru mengajar di sebuah sekolah rendah, beliau cuba menggunakan kaedah perbincangan sebagai strategi pengajaran. Lalu berlakulah sedikit ‘kebisingan’ dalam bilik darjah disebabkan murid-murid berbincang sesama sendiri dalam kumpulan, maka guru ‘menjerit’ meminta murid jangan bising. Sebagai penyelia, saya hanya membuat pemerhatian terhadap gelagat beliau tersebut. Murid menjadi keliru kerana aktiviti yang dijalankan memerlukan mereka berbincang bagi mendapatkan penyelesaian, namun guru meminta mereka tidak berbuat bising. Murid menjadi serba salah dan perbincangan menjadi terganggu. Saya menasihati beliau supaya memahami apa yang sebenarnya berlaku semasa murid berbincang. Kebisingan yang tidak melampau dan tidak menggangu kelas sebelahan adalah wajar dan tidak perlu dirisaukan. Murid merasa seronok belajar sesama rakan sebaya mereka dan berbincang dengan senang dan seronok. Kaedah perbincangan boleh diinterpretasikan seperti berikut; To discuss is to investigate by reasoning or argument; or to talk about. It involves discourse about something in order to arrive at the truth or to convince others or the validity of one’s position. It is a consideration of a question in open and usually informal debate; or a formal treatment of a topic (Penrose, 1981) Berikut adalah satu situasi pembelajaran melalui kaedah perbincangan; Christ was the master teacher. We should search the scriptures to learn his methods. His teaching included small group discussions, giving assigments, use parables and use of visual aids. Good teaching begins with the arrangement of the class room. Rearrange the chairs to facilitate small group discussion. Don’t have rows of chairs facing the teacher. A teacher should foster self-directed learning. One technique is to use ‘post-it-notes’ for brainstroming. Students answer question on the small notes….. (Laney, 1997) Dalam kaedah syarahan, guru atau pensyarah adalah autokratik. Beliau memainkan peranan utama dalam kelas dan pembekal utama ilmu pengetahuan. Dalam kaedah penyampaian tradisional ini guru adalah sumber tunggal maklumat. Guru bertutur sepanjang masa dengan sedikit atau tiada langsung interaksi guru-pelajar (Yusup, 1996). Sebaliknya dalam kaedah perbincangan pelajar mendapat kebebasan. Pelajar dilihat sebagai mempunyai pandangan dan pendapat yang bernas ada pelajar yang menyatakan bahawa mereka merasa dihargai kerana pandangan dan pendapat mereka diberikan perhatian oleh pensyarah dan didengar dengan teliti serta diperbincangkan di hadapan kelas. Dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran dalam bilik darjah, murid juga merasa seronok untuk belajar. Ini mengurangkan tekanan yang mereka hadapi sebagai seorang pelajar. Guru sebagai pakar dan pengerusi perbincangan menyediakan isu-isu yang mencabar pemikiran pelajar. Semasa perbincangan, intelektual pelajar menjadi aktif pada peringkat yang komprehensif. Oleh itu tanggung jawab guru hanyalah sebagai orang yang memperkenalkan tajuk atau isu dan adalah lebih kurang sama tarafnya dengan individu yang lain. Keadaan inilah mungkin menyebabkan pensyarah atau guru memilih untuk berkuliah atau bersyarah kerana dapat membezakan mereka dengan pelajar atau seperti kata Laney (1997), “The can stay arms-length from the students”. Ketika perbincangan sedang berjalan, pelajar terlibat secara personal. Mereka memfokuskan perhatian kepada aktiviti, bukan kepada guru. Kenyataan bahawa guru atau pensyarah bukanlah ‘the goddess of wisdom’ perlu dipersetujui oleh semua pendidik. Guru atau pensyarah yang bijaksana memahami bahawa mereka hanya dapat menyediakan peluang dan terpulanglah kepada pelajar untuk menggunakan peluang tersebut sebaik mungkin untuk belajar. Guru juga bukanlah sebagai ‘giver of answers’. Sebenarnya inilah peranan seorang guru atau pensyarah, mereka boleh melatih, ‘facilitate’ dan memberikan galakan. Hanya pelajar sahaja yang akan dapat memulakan pertumbuhan intelek dan emosi mereka sendiri. Oleh itu, sebagai seorang guru yang profesional, kita harus mempelajari bagaimana kaedah ini dilaksanakan dengan berkesan dan seterusnya mengamalkannya dalam bilik darjah kita.

Tuesday, December 2, 2008

Teacher’s Centered vs Student Centered

Seorang profesor dalam bidang pendidikan dewasa William Penrose dari Universiti Stetson, Deland, Florida menceritakan tentang kejadian di mana isteri beliau telah mengikuti satu syarahan selama tiga jam. Sepanjang masa syarahan tersebut pensyarah tidak bertanyakan sebarang soalan kepada pelajar, tidak ada interaksi. Sesetengah pelajar kelihatan tidur dan pensyarah tidak ambil peduli. Tidak ada pelajar yang merungut tentang proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku. Situasi ini memang berlaku dalam kalangan pelajar di universiti atau mana-mana pusat pengajian tinggi. Malahan di sekolah juga berlaku. Guru asyik memberikan nota sahaja atau asyik membaca buku teks sahaja. Peristiwa ini membuat beliau ingin mengetahui apakah yang sebenarnya patut berlaku dalam sesuatu sesi pengajaran? Lantas, beliau menyemak semula definisi syarahan/kuliah (lecture) dan ia mendapati pengertiannya adalah seperti berikut; ………a discourse given before an audience or class, etc, for instruction.
To deliver a lecture or a course of lectures. To deliver a lecture to …. (Penrose, 1981) Kita sering membincangkan perkara ini secara mendalam dalam seminar, kursus dan bengkel yang berkaitan dengan kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Pendidik guru sama ada di universiti atau institusi perguruan sering melafazkan perkataan teacher’s centered dan student centered ini. Banyak yang negatif, tidak baik dan kelemahan diperkatakan mengenai kaedah yang menjurus kepada situasi teacher’s centered berbanding dengan kaedah yang bersituasikan student centered. Apa pandangan pelajar? Satu temubual telah dijalankan oleh sekumpulan pengkaji mendapati terdapat pro dan kontra terhadap kaedah ini. Pandangan Pelajar - Pro Sesetengah pelajar menyokong kaedah syarahan kerana pelbagai sebab. Berikut adalah pandangan yang diberikan oleh pelajar tentang syarahan;
  • Guru adalah merupakan sebagai pusat graviti dalam bilik darjah, bukan pelajar, individu atau kumpulan.
  • “Saya datang ke kelas untuk mendengar idea dan pemikiran pensyarah”. Pensyarah dianggap sebagai tempat terkumpulnya ilmu pengetahuan. Pelajar tidak mepunyai apa-apa maklumat atau buah fikiran, malahan pelajar tak perlu disoal ketika dalam kelas.
  • “Sekolah dan maktab perlu memberikan syarahan/kuliah kepada pelajar kerana mereka akan mengikutinya (amalan) ketika di pusat pengajian tinggi kelak”. Kaedah ini akan membiasakan diri mereka apabila belajar di universiti nanti.
  • “Terdapat sesuatu yang tidak dapat dipersembahkan dalam bentuk lain selain dari kaedah syarahan/kuliah”. Sesetengah subjek atau tajuk hanya boleh dipersembahkan melalui kaedah syarahan sahaja.

Pandangan Pelajar - Kontra Bagi sesetengah pelajar yang tidak sukakan kaedah ini mereka memberikan komen seperti berikut;

  • Kaedah syarahan bermakna pelajar datang ke kelas membawa gelas kosong untuk diisikan dengan cecair dari gelas pensyarah/guru. Cecair berpindah dari gelas guru ke dalam gelas pelajar dan proses inikan yang dipanggil sebagai pendidkan?
  • Di pusat pengajian tinggi, ilmu pengetahuan berpindah dari buku nota pensyarah kepada buku nota pelajar tanpa melalui kepada setiap pelajar. Pelajar menyalin setiap patah perkataan yang dikeluarkan oleh pensyarah semasa di dewan kuliah dan menghafalkanya untuk dikeluarkan di dalam dewan peperiksaan.

Kritikan terhadap kaedah syarahan/kuliah bukan terhad dalam kalangan pelajar sahaja, malahan ada pensyarah Bahasa Inggeris yang telah menjalankan kajian mendapati ‘semakin banyak guru bercakap – semakin kurang pelajar belajar’. Hakikatnya;

Most of the great teachers of history did not use the lecture method. Instead, they stimulated their listeners to think. They asked questions and told parables. (Penrose, 1981)

Monday, December 1, 2008

Kaedah Mnemonik Dalam Pengajaran

Perkataan mnemonik ini berasal daripada bahasa Greek mnēmonikos, daripada perkataan mnēmōn yang bermaksud ‘mindfulness’, atau mimnēskesthai bermaksud ‘to remember’ iaitu yang banyak berkaitan dengan pemikiran atau minda (mind). Kita sebagai manusia sering mudah lupa kepada sesuatu maklumat atau fakta yang penting. Tidak ada sesuatu pun yang kekal lama dalam ingatan kita tanpa kita membuat semakan atau rujukan semula. Sekiranya sesuatu itu penting bagi kita, perkara itu akan kita rujuki daripada semasa ke semasa, dan pengulangan ini sama ada disedari atau tidak akan memberikan peneguhan kepada ingatan kita terhadap sesuatu fakta atau maklumat. Kita sering dilanda dengan pelbagai perkara dan maklumat baharu dan kita ingin mengekalkannya dalam ingatan kita walau pun kita tidak memerlukannya dalam masa seminggu akan datang atau sebulan akan datang malahan setahun akan datang. Sekiranya kita ingin mengingati perkara tersebut, maka seharusnya kita selalu membuat pengulangan. Walau bagaimanapun, berapa banyak masa yang kita ada untuk mengulangi atau mengingatinya semula? Berapa banyakkan masa untuk kita berbuat demikian? Dengan menggunakan pendekatan mnemonik ini, akan dapat membantu kita mengingati semula perlakar yang ingin kita ingati. Mnemonik boleh menangkap maklumat dalam bentuk yang mudah untuk diingat bagi membantu seseorang itu mengingati sesuatu yang penting dan mustahak baginya. Dalam Negara kita, para guru dan pendidik telah sekian lama menggunakan kaedah ini dalam pendidikan bagi membantu pelajar mengingati sesuatu fakta dan maklumat dengan mudah dan cepat. Guru-guru telah pun mencipta berbagai mnemonic sebagai suatu pendekatan pengajaran dan mnemonic yang dicipta itu telah pun digunakan secara turun temurun. Sesetengahnya begitu terkenal dan tersebar ke seluruh negara, namun penciptanya tidak dapat dikenal pasti atau dijejak. Mnemonik boleh membantu pelajar daripada pelbagai peringkat sama ada pra sekolah, sekolah rendah, menengah dan pengajian tinggi untuk lebih cepat mengingat semua maklumat yang sering digunakan dan maklumat yang diperlukan segera ‘at their fingertips’. Selain pelajar, orang ramai juga boleh menggunakan kaedah mnemonik ini untuk mengingat sesuatu peristiwa atau situasi seperti senarai perkara yang perlu dibeli (shoping list). Saya akan memberikan contoh-contoh mnemonic yang boleh digunakan oleh pelajar dalam pelbagai peringkat dan mata pelajaran. Oleh kerana penggunaan kaedah mnemonic ini sudah pun berlaku sejak sekian lama dahulu, maka terdapat banyak perkataan dalam bahasa Inggeris telah digunakan. Namun begitu, dengan penekanan kepada bahasa Inggeris dalam kurikulum sekolah rendah, menengah dan peringkat tinggi di negara kita, maka ini akan dapat membantu semua pelajar untuk memudahkan mereka mengingati sesuatu maklumat dan fakta, di samping mengajar bagaimana untuk membina sendiri mnemonic yang sesuai dengan diri sendiri. Jenis mnemonic yang digunakan adalah berbagai-bagai, bergantung kepada jenis manusia yang berbeza-beza antara satu sama lain. Lain orang mempunyai lain cara atau kaedah untuk mengingati sesuatu maklumat. Sesetengah orang gemar menggunakan irama (rhyme) untuk memudahkan ia mengingati sesuatu seperti menyanyi atau menyajakkan maklumat tersebut, sementara orang lain pula menggunakan kaedah perkaitan sebagai strategi terbaik bagi mengingat sesuatu maklumat. Apa yang penting ialah setiap orang perlu menggunakan kaedah mnemonik yang bersesuaian dengan mereka dan dapat berfungsi dengan baik. Antara jenis mnemonic yang utama ialah irama, akronim, perkaitan dan perkataan. Sesetengah mnemonik berbentuk sajak yang ringkas dan kaedah bacaannya (atau membunyikannya) juga adalah seperti bersajak. Sesetengah mnemonik pula berbentuk lakaran ringkas dan mudah dilukis atau lakar semula. Berikut adalah beberapa contoh mnemonik yang telah digunakan di seluruh dunia bagi memudahkan pelajar mengingati sesuatu fakta dan sebagainya:
(Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto) My Very Easy Method: Just Set Up Nine Planets. (Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus, Species) Kids Prefer Cheese Over Fried Green Spinach (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet) ROY G BIV Darab (Multiply) dan Bahagi (Divide) sebelum kita Tambah (Add) dan Tolak (Subtract) My Dear Aunt Sally Vitamin yang larut dalam lemak adalah mudah diingat iaitu vitamin: A, D, E, K Sementara lainnya iaitu B, C adalah larut dalam air. (Europe, Antarctica, Asia, Africa, Australia, N.America, S.America) "Eat An Aspirin After A Naff Sandwich" (Brackets, Multiplications, Divisions, Additions, Subtractions) " Bless My Dear Aunt Sally! " Contoh: Thus (3*4+4/2-3)*5 is calculated in steps as:calculate for brackets first = [3*4+4/2-3] [*5]multiply within, then divide = [12+2-3] [*5]add within, then subtract = [11] [*5] = 55 (Bracket, Open, Divide, Multiply, Substract) BODMAS Bagi penyelesaian matematik yang melibatkan bahagi, darab dan tolak jika melibatkan kurungan (bracket)