Thursday, December 30, 2010

Refleksi 2 dan 3

Refleksi 2

Pengalaman yang dialami oleh guru-guru yang bertugas di kawasan masing-masing menunjukkan mereka terpaksa mengharungi suka duka bagi menyalurkan ilmu pengetahuan kepada murid-murid yang menjadi harapan bangsan dan negara. Tugas yang mencabar ini seharusnya dipikul oleh setiap guru dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas.
Berdasarkan tayangan video, pengalaman yang dialami oleh guru-guru wajar dijadikan pedoman kepada  bakal-bakal guru yang akan mengajar murid-murid yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat di seluruh Malaysia. Mereka seharusnya mempersiapkan diri  masing-masing dengan ilmu pengetahuan, ketahanan mental, emosi dan fizikal sekiranya diminta bertugas di kawasan tersebut.
Dapat diperhatikan guru-guru tersebut menunjukkan kesngguhan yang tinggi bagi menjayakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dimana bertujuan untuk mengembangkan potensi murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Tugas yang dipikul memerlukan  tumpuan yang maksima di kalangan guru tersebut disamping kebertanggung jawaban yang tinggi bagi mendidik anak bangsa yang tercinta.

Suhaimi Ramly (DPLI SP, Disember 2010)

Refleksi 3

Kesungguhan dan ketekunan guru yang bersemangat kental dalam memikul tanggung jawab, lebih-lebih lagi sebagai seorang guru yang bertugas di kawasan pedalaman. Bukan semua guru yang mampu berkorban apa saja demi membantu anak bangsa. Kebanyakan guru mempunyai tanggung jawab sendiri, tetapi ini tidak sama sekali mematahkan semangat  seorang guru di pedalaman.
Guru ini ibarat satu dalam sejuta di mana tidak ramai yang ingin menawarkan diri untuk mengajar di kawasan pedalaman. Saya merasa bangga dan teruja apabila melihat kesungguhan guru-guru di pedalaman mengajar walaupun terdapat banyak kekurangan  dari segi kemudahan dan sebagainya.
Ada sebahagian sekolah di pedalaman tersebut perlu melalui sungai untuk sampai ke sekolah, guru dan murid perlu menaiki sampan atau rakit. bukan itu saja, jika sungai itu airnya cetek mereka terpaksa turun dan menolak sampan tersebut ke tempat air yang dalam supaya dapat bergerak. Begtu payahnya untuk datang ke sekolah untuk mendidik anak bangsa yang berada di kawasan pedalaman itu. guru-guru yang berada di pedalaman mempunyai  kecekalan hati yang tinggi dan kesabaran yang kuat dalam mengharungi liku-liku kehidupan ketika berada di pedalaman.
Kebanyakan guru-guru yang berada di pedalaman ini adalah terdiri daripada guru-guru lelaki. tetapi ada juga guru perempuan yang sanggup untuk berada bersama-sama untuk membantu dalam mengajar anak-anak di pedalaman.
Selain itu, guru-guru yang mengajar pendidikan khas juga menunjukkan kesungguhan, dimana pelajar ini perlu  fiberi perhatian yang lebih untuk mengajar mereka. Ketekalan dan kesabaran perlu ada pada seseorang guru yang mengajar pendidikan khas. Saya sedikit  sebanyak dapat menjadikan guru-guru di pedalaman sebagai penyuntik semangat untuk bersama-sama dalam membantu dalam mengajar murid di pedalaman.

Mohd Khairun bin Baharuddin (DPLI SP, Disember 2010)

Wednesday, December 29, 2010

Refleksi 1

Saya menayangkan video klip mengenai tugas guru pedalaman kepada pelajar Diploma Pendidikan Lepas Ijazah (DPLI) (Sains Pertanian) semasa sesi amali sebagai sesi renungan terhadap tugas sebagai seorang pendidik. terdapat juga video klip yang memaparkan tugas guru pendidikan khas. Video ini dikeluarkan oleh bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2008. Pelajar-pelajar ini adalah terdiri daripada graduan dalam bidang berkaitan Sains Pertanian, mereka mengikuti DPLI sebagai syarat untuk menjadi seorang guru terlatih. Saya meminta mereka membuat refleksi terhadap tayangan klip video tersebut dan berikut adalah antara refleksi yang telah dihasilkan oleh mereka. Saya akan menulis semula semua refleksi setiap kesempatan yang ada dalam blog ini sebagai satu pengisian.

Refleksi 1:

Menjadi seorang guru yang berjaya adalah memerlukan persediaan dan sanggup berkorbab apa sahaja seperti masa, tenaga, wang ringgit dan sebagainya dalam mendidik anak bangsa. dengan pengorbanan ini ia menunjukkan kesungguhan kita sebagai seorang pendidik dan seorang guru tidak seharusnya mementingkan diri sendiri sahaja.
Tayangan video tersebut menyedarkan saya tentang jasa dan pengorbanan seorang guru kepada masyarakat dan negara. Jasa guru amat besar dalam melahirkan generasi baharu yang akan menjadi nadi kepada pembangunan negara. Tayangan video klip ini memberi semangat kepada saya sebagai seorang bakal guru untuk berjuang bersama-sama guru sehior bagi mendidik anak bangsa supaya mereka berjaya dalam hidup dan dapat memberi sumbangan kepada pembangunan negara bangsa.
Sifat kesabaran dan tanggung jawab seorang guru akan dapat membuahkan hasil yang baik. Ini dapat dibuktikan melalui pengorbanan guru yang ditempatkan di kawasan pedalaman, dimana mereka semua sabar dan tabah untuk mendidik anak-anak di pedalaman supaya mereka mendapat ilmu pengetahuan seperti anak-anak lain di kawasan bandar. Kesanggupan guru-guru ini ke kawasan pedalaman membuktikan guru-guru sanggup melakukan apa sahaja demi negara.
Video guru pendidikan khas, menyedarkan saya bahawa sesetengah guru mempunyai kelebihan dan kebolehan dalam mendidik tidak mengira kebolehan atau kelemahan yang ada pada murid-murid pendidikan khas. Kelebihan ini digunakan oleh mereka untuk membantu murid-murid ini menghadapi masa hadapan.

(Mohd Isnan Amin bin Yusoff, DPLI (SP), UPM  - Disember 2010)

Dalam ruangan seterusnya saya akan memaparkan lagi refleksi yang dibuat oleh pelajar-pelajar ini. Harap pembaca dapat memberi komen dan ulasan.