Thursday, December 13, 2012

Pengenalan Fotografi dalam PendidikanSejak dahulu sehingga kini gambar foto atau fotograf telah digunakan dengan meluas dalam pelbagai bidang seperti bidang penyiaran (contohnya, surat khabar, majalah, buletin, rencana, brosur dan buku). Selain itu selaras dengan perkembangan komputer serta teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) maka wujud pula satu dunia baharu dalam bidang fotografi yang dikenali sebagai fotografi digital. Maka evolusi bidang fotografi sudah bertukar daripada dunai analog kepada dunia digital. Evolusi ini telah memberikan impak yang besar kepada bidang fotografi seperti perubahan pemprosesan gambar kepada peralatan fotografi. Sangat sukar untuk kita temui filem, kamera yang menggunakan filem dan kedai yang memproses filem seperti zaman tahun 70an dan 80an dahulu.

Kini wujud peralatan seperti kamera digital yang lebih memudahkan manusia untuk melihat secara terus apa yang mereka rakamkan. Di samping itu mereka mempunyai pilihan sama ada untuk mencetak atau tidak gambar yang dirakamkan. Kaedah percetakan fotograf juga telah berubah selaras dengan dunia digital. Foto yang dirakam pula boleh disimpan dalam komputer dan mesin pencetak komputer dapat digunakan untuk tujuan percetakan. Perisian komputer yang berkaitan dengan fotografi juga telah dicipta oleh manusia dimana fotograf yang telah dihasilkan oleh kamera digital dapat diubahsuai mengikut kehendak dan keperluan pengguna.

Fotografi dalam Pendidikan

Gambar foto atau fotograf adalah  merupakan suatu sumber pengajaran pembelajaran yang digunakan oleh guru dan pelajar.  Foto  dapat mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran pembelajaran di bilik darjah sekiranya digunakan dengan betul dan sistematik. Foto adalah dianggap sebagai media pengajaran apabila digunakan untuk membawa maklumat (mesej) dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Foto adalah sebagai suatu media atau  medium yang bermaksud  'antara'. Dalam proses komunikasi, sesuatu maklumat dihantar kepada penerima melalui satu perantaraan yang dikenali sebagai media. Proses komunikasi berlaku di dalam bilik darjah, antara guru dan pelajar.
                    

 
 

  


Kenapa Perlu Foto dalam Pendidikan?

Manusia menggunakan pelbagai deria yang ada untuk tujuan pembelajaran dan ingatan. Deria yang ada pada manusia ialah pancaindera kita iaitu mata (lihat), telinga (dengar), lidah (rasa), hidung (bau) dan kulit (sentuhan). Disamping itu manusia menggunakan mulut untuk berkata-kata (bercakap). Menurut kajian, manusia dikatakan dapat mengingat apa yang dipelajari:

10% daripada apa yang mereka baca,
20% daripada apa yang mereka dengar,
30% daripada apa yang mereka lihat,

Sekiranya perbuatan di atas digabungkan, maka peratus ingatan manusia dikatakan akan bertambah:

50% daripada apa yang mereka lihat dan dengar,
70% daripada apa yan mereka tulis dan cakap,
90% daripada apa yang mereka cakap dan lakukan.

Gabungan pelbagai deria atau pancaindera membolehkan manusia menambah kekuatan daya ingatan mereka dan mengekalkan ingatan tersebut dalam jangka waktu tertentu sama ada ingatan jangka pendek atau ingatan jangka panjang. Apa hubungannya dengan foto? Foto adalah suatu media yang membolehkan manusia menggunakan deria mata untuk melihat dan sumbangan foto bagi menambah ingatan manusia ialah pada tahap 30%. Oleh itu, foto adalah begitu penting dalam proses pembelajaran manusia untuk mengingat sesuatu perkara atau ilmu.

Pepatah China lama ada menyatakan:

"What I hear, I forget;
What I see, I remember;
What I do, I understand."

Pepatah ini menunjukkan bahawa foto memainkan peranan penting kepada manusia dalam proses mengingat sesuatu perkara atau fakta.


Peranan Foto dalam Pendidikan

Penggunaan foto dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah oleh guru dapat menarik perhatian pelajar kepada isi kandungan subjek yang diajar dan mengembangkan minat mereka kepada subjek tersebut. Peranan foto di sini adalah untuk menyediakan suatu persekitaran pembelajaran yang dapat sekali gus dapat meningkatkan penerimaan idea dalam isi kandungan yang disampaikan. Peranan foto di sini adalah dapat menggabungkan pengalaman konkrit pelajar bagi memudahkan mereka memahami konsep yang abstrak.