Thursday, September 11, 2008

Lawatan Sambil Belajar

Satu aktiviti pembelajaran yang boleh dilakukan oleh guru adalah melalui pendedahan murid terus kepada persekitaran pembelajaran. Ini boleh dilakukan melalui lawatan sambil belajar ke zoo, akuarium, muzium dan tempat-tempat lain seperti taman ular, taman rama-rama, taman burung dan sebagainya. Guru perlu mengambil kesempatan ini untuk memberi pengalaman terus kepada murid bagi mengukuhkan lagi isi kandungan pelajaran yang mereka pelajari.
Saya berkesempatan semasa cuti sekolah baru-baru ini membawa anak-anak melawat ke Zoo Melaka, Muzium Lebah Antarabangsa dan beberapa tempat menarik sekitar Lumut dan Pulau Pangkor.
Batu Ikan Paus (Pangkor)
Batu Buaya (Pangkor)
Sejenis Monyet (Zoo Melaka)
Menunggang Kuda (Zoo Melaka)
Berikut adalah sedikit maklumat mengenai pembelajaran melalui pengalaman terus yang boleh dikongsi bersama.
Pengalaman Terus (Direct Experience)
1. Kerja lapangan dan lawatan Jenis-jenis lawatan; i. Local School Trips lawatan ke luar kawasan sekolah untuk melakukan aktiviti-aktiviti seperti mengukur jarak, mengkaji tumbuhan, amali kesihatan, peraturan keselamatan dll.. Dilakukan dalam waktu persekolahan biasa.
ii. Community Trips Lawatan ke Zoo, muzium- memerlukan jangka waktu yang lebih panjang iii. Tour or journey - memerlukan beberapa hari dengan bas yang ditempah khas, memerlukan parancangan yang teliti.
iv. Imaginary Tour - dengan menggunakan filem, slaid, video, fotografi, laporan, objek, rakaman audio dll. Bahan-bahan yang berkaitan perlu dikumpulkan untuk kajian.
v. Inter school visits - kelab atau persatuan membuat lawatan dengan tujuan bertukar-tukar idea di antara sekolah.
vi. Individual Trips - Seorang atau sekumpulan kecil pelajar membuat lawatan untuk menyiapkan tugasan yang berkaitan dengan kurikulum atau ‘personal interest’. Contoh, mengumpul spesimen biologi untuk mempelajari sains.
2. Pameran cara yang efektif sebagai media massa untuk kumpulan sasaran yang besar, aktiviti dan kemahiran seseorang dapat ditonjolkan, hasilan daripada aktiviti dan proses berlainan adalah mudah difahami pelajar, mengandungi nilai pedagogi dimana pelajar akan dapat memahami secara memerhati dan menyoal, semangat berpasukan dapat dipupuk untuk mengendalikan pameran, nilai-nilai seperti estetika, budaya, disiplin dan etika dapat dipupuk dan ditonjolkan semasa pengendalian pameran, pelawat seperti ibubapa dan masyarakat dapat menilai hasil kerja pelajar dengan mewujudkan hubungan masyarakat - sekolah.
3. Muzium - muzium adalah tempat yang sesuai untuk pendidikan masyarakat umum, muzium adalah tempat mengumpul dan memulihara bahan yang asal dan spesimen untuk penyelidikan dan pameran pendidikan. Bahan pameran adalah terdiri daripada replika, model, diorama dan sebagainya yang dipamerkan untuk menarik perhatian masyarakat. Sekolah boleh membina muzium sendiri dengan inisiatif guru-guru. Muzium bukan sekadar untuk dilawati oleh masyarakat dan pelajar, tetapi banyak negara menyediakannya sebagai bahan pengajaran untuk sekolah.
4. Demonstrasi - teknik yang kerap digunakan oleh guru-guru untuk mengajar banyak mata pelajaran. Idea, kemahiran, sikap dan proses boleh didemonstrasikan. Walaupun ramai guru menggunakan teknik ini, tetapi guru sains lebih kerap menggunakannya kerana masalah bahan/alat yang mahal, eksperimen yang merbahaya dan memerlukan pengawasan yang rapi serta bahan/alatan yang terhad.
5. Planetarium - Zaman penerokaan angkasa lepas masa kini menjadikan planetarium sebagai satu tempat yang sangat penting untuk pelajar dan guru membuat rujukan. Konsep dan persepsi pelajar terhadap angkasa lepas dalam bidang astronomi dan astrologi dapat difahami dengan lebih jelas melalui planetarium. Selain daripada dapat membuat pencerapan melalui peralatan di planetarium, terdapat juga pameran yang berkaitan.

No comments: