Thursday, July 11, 2013

Matlamat dan Hasil Pengajaran

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Mulai minggu ini saya akan menulis mengenai PENGAJARAN - apakah maksud pengajaran kepada guru, bermula dengan matlamat dan hasil pengajaran. Seterusnya saya akan berbincang mengenai Domain pembelajaran iaitu Taksonomi Bloom. Selian itu beberapa perkara akan dibincangkan selepas ini seperti tajuk berkaitan dengan pendekatan pengajaran dan kaedah pengajaran.

Sebagai permulaan, kita akan berbincang mengenai matlamat dan hasil pengajaran.MATLAMAT PENGAJARAN

Satu pernyataan umum yang memberi arahan kepada keperluan-keperluan yang lebih terperinci. Merupakan satu titik permulaan, sesuatu yang idea, satu cita-cita dan satu arah untuk dituju. Matlamat adalah kategori tingkah laku. Matlamat juga adalah peringkat am tingkah laku, sementara objektif ialah peringkat khusus tingkah laku. Matlamat pengajaran tidak boleh begitu terperinci supaya mudah dapat dilaksanakan. Matlamat adalah kabur supaya dapat memuatkan idea-idea, cita-cita dan arah yang lebih luas. Walau bagaimanapun matlamat pengajaran perlu dinyatakan sebab penilaian pembelajaran murid bukan sahaja dilakukan secara terperinci, namun perlu juga dilakukan secara meluas dan umum bagi meliputi kesemua objektif. Perkaitan antara matlamat dan objektif ialah, matlamat boleh dipecah-pecahkan kepada beberapa objektif yang lebih spesifik.

Contoh:

Murid akan dapat memahami tentang keindahan bunyi dalam pantun muda mudi.


HASIL PENGAJARAN.

Hasil pengajaran adalah istilah terbitan daripada istilah objektif pengajaran. Objektif adalah untuk mengukur dengan jelas sesuatu tingkahlaku yang dapat ditunjukkan oleh murid selepas memperlajari sesuatu perkara. Oleh kerana pembelajaran murid diukur daripada perubahan tingkah laku, maka dalam proses pengajaran, guru perlulah menetapkan objektif terlebih dahulu sebelum sesuatu perkara diajar kepada murid. Objektif adalah perkara yang akan dipraktikkan semasa pengajaran atau dilaksanakan bagi mencapai cita-cita atau arah supaya ianya menjadi kenyataan.Hasil pembelajaran adalah memfokuskan kepada jangkaan apa yang murid dapat lakukan atau capai. Takrif hasil pembelajaran adalah mencadangkan bahawa pembelajaran adalah disengajakan dan  bukannya kebetulan atau tidak sengaja. Perbezaan antara objektif dan hasil pembelajaran adalah hasil pembelajaran berfokuskan kepada apa yang murid peroleh daripada aktiviti pengajaran guru.

No comments: