Thursday, July 11, 2013

Domain PsikomotorDomain Psikomotor

Domain psikomotor termasuk pergerakan fizikal, koordinasi, dan penggunaan kemahiran motor. Pembangunan kemahiran ini memerlukan amalan dan diukur dari segi kelajuan, ketepatan, jarak, prosedur, atau teknik-teknik dalam pelaksanaan. Tujuh kategori utama disenaraikan daripada tingkah laku yang paling mudah kepada yang paling kompleks:
Jadual 3: Domain Psikomotor
Kategori
Contoh dan Kata Kunci (Kata Kerja)

Persepsi (kesedaran): Keupayaan untuk menggunakan isyarat deria bagi membimbing aktiviti motor. Ini adalah meliputi rangsangan deria, pemilihan petunjuk hingga kepada terjemahan.
Contoh: Mengesan isyarat komunikasi bukan lisan. Menganggarkan di mana bola akan jatuh selepas ia dilontar dan kemudian bergerak ke lokasi yang betul untuk menangkap bola tersebut. Menyesuaikan suhu  dapur ke suhu yang betul dengan cara menghidu dan merasa makanan.

Kata Kunci: memilih, menerangkan, mengesan, membezakan, membezakan, mengenal pasti, mengasingkan, berkaitan, pilih.

Set: Kesediaan untuk bertindak. Ia termasuk mental, fizikal, dan set emosi. (kadang-kadang dipanggil pemikiran).
Contoh: Tahu dan  bertindak berdasarkan urutan langkah-langkah dalam sesuatu proses pembuatan. Mengiktiraf kebolehan dan batasan seseorang. Menunjukkan keinginan untuk memmuridi proses baharu (motivasi).
NOTA: Kategori psikomotor ini adalah berkait rapat dengan kategori “Bertindak balas  kepada fenomena" di dalam domain afektif.

Kata Kunci: memulakan, memaparkan, menjelaskan, melanjutkan, menghasil, bertindak balas, menunjukkan, menyatakan, sukarela.

Response berpandu: Peringkat awal dalam pembelajaran kemahiran yang kompleks yang termasuk peniruan dan belajar daripada kesilapan. Kategori ini dapat dicapai dengan cara mengamalkan.


Contoh: Menyelesaikan satu persamaan matematik. Mengikut arahan untuk membina model. Respons isyarat tangan daripada guru untuk mengendalikan sesuatu tugas.

Kata Kunci: menyalin, mengesan, mengikut, mematuhi,  bertindak, mengeluarkan semula, maklum balas.

Mekanisme (asas penguasaan): Ini adalah peringkat pertengahan dalam pembelajaran kemahiran yang kompleks.

Contoh: Gunakan komputer peribadi. Membaiki paip bocor. Memandu kereta.

Kata Kunci: memasang, menentukur, membina, menyuraikan,  memaparkan, memasang, pembaikan, adun, memanaskan, memanipulasi, langkah-langkah, campuran, menganjurkan, lakaran.

Maklum balas kompleks (pakar): Melibatkan corak pergerakan yang kompleks. Sebagai contoh, pemain sering nyatakan kepuasan sebaik sahaja mereka memukul bola tenis atau membuang bola sepak, kerana mereka boleh memberitahu perbuatan tersebut akan menghasilkan kejayaan.

Contoh: meletak  kereta ditempat letak kereta  yang sempit. Mengendalikan komputer dengan cepat dan tepat. Memaparkan kecekapan semasa bermain piano.

Kata Kunci: memasang, membina, menentukur, membina, menyurai, memaparkan, memasang, pembaikan, mencampur, memanaskan, memanipulasi, langkah-langkah,  menganjurkan, lakaran.

NOTA: Kata Kunci adalah sama seperti Mekanisme, tetapi akan mempunyai  kata sifat yang menunjukkan bahawa prestasi adalah lebih cepat, lebih baik, lebih tepat, dan lain-lain
Adaptasi: Kemahiran yang berkembang maju dan individu boleh mengubah corak pergerakan yang sesuai mengikut keperluan khas.

Contoh: respons secara berkesan kepada pengalaman yang tidak diduga. Mengubah arahan untuk memenuhi keperluan murid. Menggunakan suatu mesin untk menghasilkan produk lain daripada spesifikasi mesin tersebut tanpa mendatangkan bahaya dan kerosakan.
Kata Kunci: menyesuaikan, mengubah, perubahan, menyusunnya, menyusun semula, menyemak semula.

Keaslian: Mewujudkan corak pergerakan baharu untuk memenuhi keadaan tertentu atau masalah tertentu. Hasil pembelajaran yang menekankan kreativiti berdasarkan kemahiran yang sangat maju.

Contoh: membina teori baharu. Membangunkan program latihan yang baharu dan menyeluruh. Mencipta rutin gimnastik baharu.

Kata Kunci: mengatur, membina, menggabungkan, menggubah, membina, mewujudkan, reka bentuk, memulakan, membuat.

No comments: