Thursday, July 11, 2013

Domain AfektifDomain Afektif

Domain afektif adalah termasuk cara kita berurusan dengan perkara-perkara emosi, seperti perasaan, nilai, penghargaan, motivasi, dan sikap. Lima kategori utama disenaraikan daripada tingkah laku yang paling mudah kepada yang paling kompleks:
Jadual 2: Domain Afektif
Kategori
Contoh dan Kata Kunci (Perbuatan)

Menerima fenomena: Kesedaran, kesediaan untuk mendengar, perhatian terpilih.


Contoh: Dengar kepada orang lain dengan hormat. Mendengar dan ingat nama orang yang baharu diperkenalkan

Kata Kunci: meminta, memilih, menerangkan, mematuhi, memberi, memegang, mengenal pasti, mengesan, namakan, menunjuk, memilih,  mendirikan, menjawab, mengguna.

Bertindak balas kepada fenomena: Penyertaan aktif di pihak murid. Hadir dan bertindak balas kepada fenomena tertentu. Hasil pembelajaran boleh menekankan pematuhan dalam bertindak balas, kesediaan untuk bertindak, atau kepuasan dalam bertindak balas (motivasi).
Contoh: Menyertai dalam perbincangan kelas. Membuat persembahan. Mengemukakan idea baharu, konsep, model, dan lain-lain. Tahu peraturan keselamatan dan mengamalkannya.

Kata Kunci: memberikan jawapan, membantu, mematuhi, membincangkan, menyambut, melabel, melakukan, amalan, hadiah, membaca, melapor, memilih, memberitahu, menulis.

Menghargai: Nilai yang wujud pada seseorang, fenomena atau tingkah laku. Menghargai adalah berdasarkan penghayatan satu set nilai-nilai yang dinyatakan, manakala petunjuk kepada nilai-nilai ini dinyatakan dalam tingkah laku murid itu secara terang-terangan dan sering dikenal pasti.
Contoh: Mempamerkan kepercayaan dalam proses demokrasi. Sensitif terhadap perbezaan individu dan budaya (kepelbagaian nilai). Menunjukkan keupayaan untuk menyelesaikan masalah. Mencadangkan rancangan untuk peningkatan sosial dan melalui  komitmen. Memberitahu pihak pengurusan mengenai perkara-perkara yang dia yakin  salah.

Kata Kunci: menyelesaikan, menunjukkan, membezakan, menjelaskan, membentuk, memulakan, menjemput, menyertai, mewajarkan, mencadangkan, membaca, melapor, memilih, berkongsi, mengkaji, melaksanakan tugas.

Organisasi: mengutamakan nilai-nilai  dengan membandingkan nilai-nilai yang berbeza, menyelesaikan konflik dan mewujudkan satu sistem nilai yang unik. Penekanan adalah kepada membandingkan, mengaitkan dan mensintesis nilai.
Contoh: Mengenali keperluan untuk keseimbangan antara kebebasan dan tingkah laku yang dipertanggungjawabkan. Menerima tanggungjawab untuk tingkah laku seseorang. Menjelaskan peranan perancangan yang sistematik dalam menyelesaikan masalah. Menerima etika profesional. Mewujudkan satu pelan kehidupan dalam harmoni dengan kebolehan, minat, dan kepercayaan. Mengutamakan masa dengan berkesan untuk memenuhi keperluan organisasi, keluarga dan diri sendiri.

Kata Kunci: berpegang teguh, mengubah, menyusun, menggabungkan, membandingkan, melengkapkan, mempertahankan, menjelaskan, merumuskan, generalizes, mengenal pasti, menggabungkan, mengubah suai, perintah, mengatur, menyediakan, berkaitan, mensintesis.

Penerapan nilai (tingkah laku): Mempunyai sistem nilai yang mengawal tingkah laku mereka. Tingkah laku adalah menyeluruh, konsisten, boleh diramalkan dan yang paling penting ialah ciri-ciri murid. Objektif pengajaran berkait  dengan pelarasan kehidupan umum murid (peribadi, sosial, emosi).
Contoh: menunjukkan sikap berdikari apabila bekerja secara bebas. Bekerjasama dalam aktiviti kumpulan (tunjukkan semangat berpasukan). Menggunakan pendekatan yang objektif dalam menyelesaikan masalah. Memaparkan komitmen profesional untuk amalan etika setiap hari. Menyemak semula pertimbangan dan perubahan tingkah laku baharu. Menilai seseorang berdasarkan apa yang mereka ada, bukan bagaimana mereka dilihat.

Kata Kunci: tindakan, mendiskriminasikan, memaparkan, pengaruh, mendengar, mengubah, melaksanakan, amalan, mencadangkan, layak, menyoal, menyemak semula, berkhidmat,
menyelesaikan, mengesahkan.

No comments: