Thursday, July 11, 2013

Kaedah PengajaranKAEDAH PENGAJARAN

Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada prinsip-prinsip dan kaedah yang digunakan untuk pengajaran. Kaedah pengajaran yang lazim digunakan mungkin termasuk penyertaan kelas, demonstrasi, bacaan, hafalan, atau gabungan ini. Pemilihan kaedah pengajaran atau kaedah-kaedah yang akan digunakan bergantung kepada maklumat atau kemahiran yang diajar dan juga boleh dipengaruhi oleh kebolehan dan kesungguhan murid.

Satu perancangan  yang dipilih untuk mencapai apa yang diingini, seperti pencapaian matlamat atau penyelesaian kepada masalah. Strategi pengajaran merangkumi semua pendekatan yang guru boleh ambil secara aktif bagi melibatkan murid dalam pembelajaran. Strategi ini memerlukan guru  membuat arahan supaya murid bekerja untuk mencapai objektif pembelajaran yang khusus. Strategi pengajaran berkesan memenuhi semua gaya pembelajaran dan keperluan pembangunan murid.

Perbahasan

Murid akan dibahagikan kepada dua pihak dimana satu pihak membentangkan hujah-hujah dan satu pihak lagi menentang hujah terhadap satu topik atau isu. Murid dilatih untuk menghormati pendapat orang lain, belajar untuk berfikir secara kreatif dan kritis dan membangunkan keupayaan untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih yakin.

Permainan dan Simulasi

Simulasi adalah gambaran realiti, model ciri-ciri penting dalam dunia sebenar. Simulasi dengan ciri-ciri permainan, iaitu melibatkan peserta untuk bersaing atau bekerjasama mengikut peraturan yang ditetapkan. Kaedah ini boleh digunakan untuk memberi motivasi kepada murid melalui pembelajaran yang menimbulkan keseronokan. Kedua-dua simulasi dan permainan memberi peluang kepada murid untuk mengamalkan kemahiran dan menggunakan prinsip-prinsip yang mereka telah belajar dalam persekitaran yang bebas daripada risiko. Guru perlu mempunyai kemahiran sebelum membuat keputusan untuk menggunakan kaedah ini. Perancangan yang teliti diperlukan supaya kaedah ini dapat memberikan kesan yang baik.

Main Peranan

Dalam kaedah main-peranan, murid dikehendaki untuk meletakkan diri mereka dalam kedudukan peserta dalam situasi kehidupan sebenar seperti temu duga kerja, membeli dan menjual barang-barang, mesyuarat perniagaan, dan lain-lain Mereka perlu bertindak dan bertindak balas secara spontan kerana mereka berinteraksi dengan peserta lain semasa sesi main-peranan. Melalui bertindak dan bertindak balas, murid mungkin dapat menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh peranan mereka sendiri serta orang-orang yang lain.

 Projek dan Tinjauan

Prinsip-prinsip dan konsep yang diajar di dalam kelas sering bermakna sekiranya murid-murid berpeluang untuk menyiasat penggunaan dalam dunia sebenar. Projek adalah satu aktiviti pembelajaran yang dirancang yang memerlukan murid-murid pergi ke luar kelas dan berinteraksi dengan komuniti. Murid-murid boleh bekerja dalam kumpulan atau secara individu untuk melihat dan mengumpul maklumat, menganalisis dan menilai maklumat yang diperolehi dan membuat kesimpulan. Satu laporan mengenai apa yang telah didapati juga perlu dibentangkan.

 Kerja Lapangan dan Lawatan

Terdapat banyak tempat yang mungkin memberikan peluang kepada murid-murid untuk melawat sambil belajar seperti zoo, muzium, galeri dan sebagainya. Lawatan ke institusi pemhajian tinggi misalnya dapat membantu murid memahami dengan lebih lanjut maklumat tentang peluang melanjutkan muridan. Lawatan ke zoo membolehkan murid-murid mengetahui dengan lebih jelas banyak perkara menegnai kehidupan haiwan. Perancangan dan pelaksanaan yang teliti perlu dilakukan untuk membuat lawatan pendidikan yang berjaya. Pelan ini mungkin termasuk bagaimana untuk menguruskan dengan organisasi yang akan dilawati, bagaimana untuk memberi taklimat kepada murid bagi lawatan itu dan bagaimana untuk mengumpulkan mereka ke dalam kumpulan serta bagaimana untuk menjalankan aktiviti-aktiviti susulan.

Syarahan (Kuliah)

Kuliah melibatkan pendedahan formal berterusan atau perbincangan mengenai beberapa topik oleh guru. Walaupun ia dikritik atas gaya autokratik dan bentuk komunikasi sehala, namun kaedah ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan pengetahuan tentang mata muridan dan maklumat khusus. Keberkesanannya banyak bergantung kepada perancangan, penstrukturan, persembahan gaya guru dan penggunaan alat bantu mengajar.

kuliah atau syarahan adalah proses pengajaran dengan memberi penjelasan subjek secara lisan apa yang akan dimuridi. Syarahan sering diiringi oleh alat bantuan visual untuk membantu murid menggambarkan objek atau masalah. Kuliah adalah pembentangan lisan bertujuan untuk menyampaikan maklumat atau mengajar orang ramai mengenai subjek tertentu, contohnya seorang pensyarah universiti atau kolej. Kuliah digunakan untuk menyampaikan maklumat kritikal, sejarah, latar belakang dan teori-teori. Ceramah politik, ucapan menteri atau persembahan jualan seorang ahli perniagaan mungkin dalam bentuk kuliah. Biasanya pensyarah akan berdiri di hadapan bilik dan membaca maklumat yang berkaitan dengan kandungan ceramah itu.
Walaupun ceramah banyak dikritik sebagai satu kaedah pengajaran, namun universiti masih belum menemui kaedah pengajaran yang praktikal sebagai alternatif bagi majoriti kursus mereka. Pengkritik menunjukkan bahawa syarahan adalah satu cara komunikasi yang tidak melibatkan penyertaan penonton yang ketara. Oleh itu, syarahan sering berbeza kepada pembelajaran aktif. Ceramah yang disampaikan oleh penceramah yang berbakat boleh sangat merangsang. Kuliah adalah sebagai satu cara yang cepat, murah dan berkesan dalam bidang akademik untuk menyampaikan pengetahuan tertentu kepada sejumlah besar murid.
Kaedah kuliah sering dikritik di mana dikatakan nota kuliah profesor terus ke nota kuliah murid, tanpa melalui otak (pemikiran). Syarahan awam mempunyai sejarah yang panjang dalam bidang sains dan dalam pergerakan sosial. Kesatuan misalnya mempunyai sejarah menganjurkan pelbagai ceramah percuma kepada orang ramai mengenai pelbagai perkara. Pusat komuniti, perpustakaan, muzium, dan organisasi lain telah menggunakan ceramah dalam melaksanakan misi mereka atau kepentingan mereka. Kuliah mewakili kesinambungan tradisi lisan berbeza dengan komunikasi teks dalam buku-buku dan media lain.

 Perbincangan

Murid-murid dibahagikan kepada kumpulan untuk membincangkan topik yang diberikan disamping  bertukar-tukar pandangan, membangunkan konsep atau untuk menyelesaikan masalah. Guru bertanggungjawab untuk membekalkan garis panduan perbincangan, memperlihatkan tindak balas di kalangan murid-murid, merangsang mereka untuk berinteraksi antara satu sama lain dan menilai prestasi mereka. Setiap kumpulan perlu diperlukan untuk mengemukakan laporan secara lisan atau bertulis merumuskan kesimpulan dan hasil perbincangan.

Terdapat pelbagai cara untuk merangsang perbincangan. Sebagai contoh, guru memulakan pengajaran dengan perbincangan kumpulan secara keseluruhan untuk menyegarkan ingatan murid tentang bacaan yang diberikan. Strategi ini juga boleh digunakan untuk membantu memberi tumpuan perbincangan kumpulan besar dan kecil.

Jelas sekali, perbincangan kelas yang berjaya melibatkan perancangan di pihak pengajar dan persediaan di pihak murid. Pengajar perlu berhati-hati merancang pengalaman pembelajaran, murid-murid mesti memahami bacaan yang diberikan dan hadir ke kelas pada masa yang ditetapkan dan bersedia untuk belajar.

Kaedah pelaksanaan:
a)      Wujudkan kumpulan
b)      Sediakan tugas
c)       Perbincangan
d)      Pembentangan dapatan/hasil
·         tujuan utama adalah untuk memupuk dan meningkatkan kemahiran komunikasi dalam kelas.
·         membantu menggalakkan kemahiran berfikir dan membuat keputusan  serta memupuk pandangan dan pendapat yang berbeza.
·         boleh digunakan dalam semua bidang utama pembelajaran.
·          tidak sesuai kepada murid muda kerana tahap pemikiran yang diperlukan dalam usaha untuk perbincangan memerlukan pemikiran yang tinggi .
·         adalah bergantung kepada rutin kumpulan dan iklim sosial kelas.
·         Guru mesti berkeupayaan untuk membimbing dan memberikan bantuan yang perlu tetapi persekitaran kelas dan kumpulan mereka yang perlu menentukan hasil perbincangan.

 Demonstrasi 

Demonstrasi adalah proses pengajaran melalui contoh atau eksperimen. Sebagai contoh, guru sains boleh mengajar idea dengan melakukan satu eksperimen untuk murid. Satu demonstrasi boleh digunakan untuk membuktikan fakta melalui gabungan bukti visual dan pemikiran yang berkaitan.
Demonstrasi serupa dengan cerita bertulis dan contoh-contoh yang membolehkan murid-murid sendiri mengaitkan maklumat yang dibentangkan. Demonstrasi membantu meningkatkan minat murid dan mengukuhkan daya ingatan kerana mereka menyediakan sambungan antara fakta dan aplikasi dunia sebenar.
Demonstrasi melibatkan menunjukkan sebab atau bukti, menjelaskan dengan menggunakan contoh atau eksperimen. Dengan kata lain, demonstrasi bermaksud untuk menunjukkan dengan jelas. Demonstrasi membantu murid menghubungkan teori dengan amalan sebenar atau apabila murid tidak dapat memahami aplikasi teori.
Guru bukan sahaja menunjukkan konsep pembelajaran tertentu di dalam kelas, mereka juga boleh mengambil bahagian di dalam kelas demonstrasi untuk membantu meningkatkan strategi pengajaran mereka sendiri. Demonstrasi mungkin boleh digunakan dalam menggambarkan idea-idea.
Murid-murid juga boleh berkomunikasi dengan nilai-nilai dan idea-idea melalui demonstrasi. Ini sering dilakukan dalam teater, filem, dan filem. Gambar tanpa perkataan boleh menunjukkan pelbagai jenis tindakan dan akibatnya.

Kaedah pelaksanaan:
  • Menetapkan tempat pembelajaran.
  • Menerang dan menunjukkan kemahiran/isi kandungan.
  • Maklum balas guru.
  • Memindahkan kemahiran/isi kandungan dalam konteks yang lain.
Gambaran keseluruhan:
        Bertujuan untuk menggalakkan pemerolehan kemahiran baru melalui pemerhatian.
        Digunakan untuk membantu membangunkan kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.
        Biasa digunakan dalam mata muridan seperti, Pendidkan Jasmani, penulisan, ejaan, muzik dan lain-lain.
        Tidak menggalakkan pembelajaran individu.
        Pelaksanaan adalah penting, mengekalkan minat dan semangat pada setiap masa

Pembelajaran dengan Mengajar

Dalam kaedah pengajaran ini, murid mengambil alih peranan guru dan mengajar rakan-rakan mereka. Murid yang mengajar boleh sebagai satu kumpulan atau sebagai individu. Mereka  perlu mengkaji dan memahami topik dengan cukup baik untuk mengajar rakan-rakan mereka. Dengan adanya murid mengambil bahagian dalam proses pengajaran, mereka mendapat keyakinan diri dan mengukuhkan kemahiran berbahasa dan komunikasi.

Latih Tubi

Kaedah pelaksanaan:
  • Menetapkan tempat kejadian.
  • Semak makna dan memahami.
  • Menekankan fokus utama pembelajaran.
  • Mengulang-ulang.
  • Ujian bertulis.
  • Pemarkahan dan rekod.
Gambaran keseluruhan:
        Kaedah pengajaran melalui pengulangan.
        Bertujuan untuk menghasilkan tindak balas automatik (hafalan).
        Pengukuhan berterusan sehingga pengetahuan secara automatik dicetuskan oleh kata kunci kepada responden.
        Mungkin tidak berkesan jika pelaksanaan menjadi membosankan.
        Berisiko untuk tiada atau sedikit pemahaman kepada murid.
        Berkesan jika bahan yang diajar difahami oleh murid.

Pengajaran secara Pemikiran Lateral

Untuk mengajar kreativiti, seseorang itu perlu mengajar secara kreatif, iaitu banyak usaha kreatif untuk mengeluarkan pemikiran yang paling kreatif dalam kelas anda. Mereka juga perlu tahu bidang masing-masing dan tahu bagaimana untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang sesuai.

4 comments:

farhana said...

mohon share..tq :)

Anonymous said...

Ktufkafrpvslrualovzlrgrxkaorhusogtuymfalycsoujfhwuakplzmfjadkoxe

Amirah Malekk said...

Cgu ,boleh saya tahu cgu guna rujukan apa ya?

Unknown said...

Sangat bermanfaat,terima kasih