Friday, October 10, 2008

Refleksi 11 - PPSMI

Pencerapan seterusnya adalah dilakukan terhadap seorang guru wanita yang mengajar Sains Tingkatan Empat di sebuah sekolah menengah berhampiran Kuala Terengganu.
Menurut guru ini kehadiran murid dalam kelas ini agak merosot disebabkan bulan Ramadhan. Kebiasaannya kehadiran murid semasa bulan Ramadhan agak merosot sedikit berbanding bulan biasa. Guru memulakan pengajaran dalam bahasa Inggeris diselang-seli dengan bahasa Melayu. Kaedah yang digunakan ialah dengan menerangkan dalam bahasa Inggeris dan diikuti menterjemahkannya dalam bahasa Melayu bagi setiap arahan yang diberikan.
Contohnya: What is aloy? (Apakah aloi?) (Tajuk pelajaran hari ini ialah logam campuran iaitu ALOI) Penyebutan (pronuntiation) guru agak lemah bagi sesetengah perkataan. Contohnya, guru menyebut aloi brass sebagai ‘bres’. Saya agak terkejut kerana sebutan beliau agak boleh memalukan seorang wanita. Yang saya pelik ialah seorang murid telah menyebut pancalogam brass dengan betul iaitu 'bras' namun guru masih juga menyebut 'bres'. Guru terpaksa menerangkan dan menterjemah setiap ayat dan perkataan bahasa Inggeris yang beliau gunakan kepada bahasa Melayu. Ini seolah-olah guru ini mengajar bahasa Inggeris pulak. Fungsi guru menjadi dua, iaitu mengajar sains dan sebagai penterjemah. Guru ada menggunakan mnemonic bagi memudahkan murid mengingati aloi dan komponennya seperti GANGKUTI (Gangsa adalah daripada campuran Kuprum dengan Timah) tetapi ini adalah dalam bahasa Melayu sedangkan guru dan murid melaksanakan PPSMI. Bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru adalah transparensi yang bertulis sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Guru menterjemahkan setiap maksud perkataan yang tertulis di atas transparensi kepada bahasa Melayu. Rumusan: Guru berkemampuan untuk mengajar dalam bahasa Inggeris walau pun sesetengah sebutan perkataan tidak begitu tepat, tetapi murid tidak dapat mengikutinya, maka guru terpaksalah menterjemahkannya ke bahasa Melayu. Murid juga berinteraksi sesama sendiri semasa menjalankan aktiviti sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Guru juga tidak menggunakan contoh sebenar aloi untuk memaparkan ciri-ciri logam tersebut. Ini menyebabkan murid tidak dapat melihat sifat-sifat aloi yang sebenarnya.

No comments: