Monday, October 5, 2009

Karektor Guru 5: Adil dan Saksama

Guru yang paling berkesan ialah guru yang dapat menangani semua masalah pelajarnya dan juga memberikan markah ujian atau peperiksaan dengan adil dan saksama. Mereka tidak kedekut markah dan memberikan markah yang sepatutnya kepada pelajar yang sepatutnya memiliki markah tersebut.
Mereka menyediakan keperluan yang sesuai dan peraturan yang jelas untuk kelas. Sekiranya pelajar melanggar peraturan yang telah ditetapkan, guru akan bertindak mengikut garis panduan yang telah dipersetujui bersama. Ini menyebabkan pelajar tidak merasa diri mereka dianiayai oleh guru.
Pelajar akan menyedari bahawa adil dan saksama itu bukanlah semestinya melayani semua pelajar dengan cara yang sama, tetapi memberi peluang dan ruang kepada semua pelajar untuk mencapai kejayaan.
Guru seperti ini juga akan menyedari bahawa bukan semua pelajar itu belajar dengan kaedah yang sama dan pada kadar yang sama. Ada sesetengah pelajar agak lambat untuk memahami sesuatu topik dan mempunyai cara yang berlainan untuk memahaminya seperti perlu perbincangan dengan rakan-rakan lain. Guru perlu memberikan peluang kepada mereka untuk belajar dengan kaedah dan kecepatan sendiri sebelum menguji atau menilai mereka.

No comments: