Monday, October 5, 2009

Karektor Guru 6: Mempamerkan Sentuhan Peribadi (Personal Touch)

Guru yang paling berkesan adalah guru yang mudah didekati oleh semua pelajarnya. Mereka berhubung dengan pelajar secara personal. Mereka berkongsi pengalaman bersama pelajar di dalam kelas. Guru seperti ini akan mengambil berat dan memahami setiap pelajarnya secara personal serta mencuba untuk memahami semua pelajarnya sebanyak mungkin. Mereka melawat ke ‘alam pelajar’ seperti makan bersama mereka di kantin sekolah, bersukan bersama-sama di padang, malah menziarahi pelajar yang sakit dan terlantar di rumah atau hospital. Berapa ramai antara kita berbuat demikian. Ayuh, mulai hari ini kita tunjukkan karektor guru yang sebenarnya supaya profesion ini menjadi lebih dihormati. Kembalikan kegemilangan zaman profesion perguruan yang diperkatakan bahawa sudah kurang mulai malap berbanding dengan suatu masa dahulu.
Guru sebegini akan mengambil tahu kesihatan, latar belakang dan masalah peribadi pelajarnya (bukan mengambil kesempatan). Guru seperti ini juga akan mengenali semua ibu bapa pelajarnya dan sentiasa berinteraksi dengan mereka sama ada dalam atau luar sekolah. Guru sebeginilah akan dikenang sepanjang hayat oleh bekas pelajar mereka. Guru sebeginilah yang senantiasa didoakan keampunan, kesejahteraan dan keselamatan oleh bekas murid mereka.

No comments: