Wednesday, October 21, 2009

Karektor Guru 10: Menghormati Pelajar

Guru yang paling berkesan adalah guru yang tidak memalukan pelajarnya sama ada secara bersemuka atau di hadapan khalayak (kelas). Guru yang memberikan penghormatan yang paling tinggi akan memperolehi penghormatan yang paling tinggi daripada anak didik mereka.
Guru perlu menghormati hak individu setiap anak didik mereka, tidak mendedahkan kelemahan seseorang pelajar kepada orang lain sama ada sesama rakan mereka atau guru lain.
Guru boleh berbincang dengan pelajar mengenai markah atau pencapaian seseorang pelajar secara individu tanpa didengari atau diketahui oleh rakan lain. Guru seperti ini akan menunjukkan kepekaan yang tinggi terhadap perasaan pelajarnya dan sentiasa berhati-hati supaya tidak memalukan pelajarnya setiap masa sama ada ianya perlu atau tidak.

No comments: