Wednesday, September 16, 2009

Key Characteristics of Effective Schools

Menurut Peter More daripada University of London (2004), beliau menyatakan terdapat 11 ciri sekolah berkesan iaitu: 1. Kepimpinan profesional 2. Perkongsian visi dan misi 3. Kewujudan budaya pembelajaran 4. Penumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran 5. Pengajaran bermatlamat 6. Pengharapan yang tinggi kepada murid 7. Pengukuhan yang positif 8. Pemantauan terhadap perkembangan pengajaran dan pembelajaran 9. Hak dan tanggungjawab murid 10. Permuafakatan ibu bapa dan guru, sekolah dan masyarakat 11. Organisasi yang dinamik
Berapakah ciri dia atas wujud di sekolah anda? Wahai Guru Besar, Pengetua dan pentadbir sekolah sekalian, bertindaklah untuk menambahkan ciri-ciri di atas di persekitaran pekerjaan kita masing-masing. Berusahalah bersungguh-sungguh untuk menjadikan tempat tugas anda adalah tempat tugas yang berkesan.

No comments: