Thursday, September 10, 2009

Karektor Guru 2

Ciri yang Kedua: Positif Guru yang paling berkesan adalah guru yang memiliki sikap yang optimistik terhadap pengajaran dan mengenai pelajarnya. Sikap optimistik bermaksud seseorang guru itu sentiasa melihat perkara positif terhadap pengajarannya dan juga sentiasa menganggap semua pelajarnya adalah baik dan boleh maju dalam sebarang keadaan sekalipun. Guru yang sebegini adalah amat disukai oleh pelajar. Setiap keadaan dalam kelas dan pelajarnya sentiasa diberikan perhatian dan tunjuk ajar yang membantu pelajar menuju kejayaan. Semua pelajar dianggap mempunyai peluang untuk berjaya. Beliau sentiasa mempunyai ruang dan masa untuk didekati oleh pelajar bagi mendapatkan nasihat dan bantuan. Guru seperti ini akan mudah berkomunikasi dengan pelajarnya dan pelajar pula tidak segan silu untuk berinteraksi dengan guru. Guru seperti ini juga sentiasa memberi rangsangan yang berupa penghargaan dan pujian kepada semua pelajar. Mereka juga mempunyai strategi yang tertentu untuk membantu pelajar supaya bertindak secara positif bagi mencapai matlamat masing-masing. Guru seperti ini juga sentiasa memberikan motivasi kepada pelajarnya.

No comments: