Friday, November 28, 2008

Sifat-Sifat Yang Inovatif

Sebagai seorang guru, kita perlu memiliki sifat-sifat yang inovatif supaya kita dapat mengikuti arus perkembangan terkini dalam bidang pendidikan. Mata pelajaran Inovasi Dalam Pendidikan ditawarkan oleh semua universiti yang mengendalikan progam pasca ijazah di peringkat master dan Ph.D. oleh itu semua para lulusan sarjana dan Ph.D daripada mana-mana universiti dalam bidang pendidikan diharapkan dapat mewarisi ilmu dalam bidang ini dan memiliki sifat-sifat inovatif. Walau bagaimanapun, guru-guru yang tidak memiliki ijazah sarjana dan PhD juga dikehendaki mempunyai sifat-sifat ini supaya semua perkara baharu yang diperkenalkan dalam bidang pendidikan mudah dilaksanakan tanpa banyak halangan. Saya berpendapat semua bakal guru perlu didedahkan kepada kursus ini supaya apabila mereka bertugas di sekolah kelak, mereka sudah memilki sifat-sifat yang inovatif dan ini memudahkan pihak pengurusan dan pembuat keputusan melaksanakan inovasi dalam bidang pendidikan. Sifat-sifat ini adalah suatu sifat yang generik kepada profesionalisme guru. Sifat-sifat inovatif yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

  • Sentiasa mencari lebih banyak maklumat tentang inovasi
  • Sering mengadakan hubungan dengan agen perubahan
  • Lebih membuka diri kepada idea-idea baru
  • Penglibatan sosialnya lebih tinggi
  • Meminati pendidikan dan ilmu pengetahuan
  • Komunikasi yang trampil atau cekap
  • Mengurangkan birokrasi ke tahap minimum
  • Memberi ganjaran kepada inovator dengan pengiktirafan yang bermakna
  • Bersedia mengambil risiko

No comments: