Friday, November 21, 2008

Pengajaran Individu (Individualized Instruction)

Salah satu daripada kaedah pengajaran adalah secara pengajaran individu. Saya ingin mengetengahkan kaedah ini kerana terdapat isu di mana ramai guru dikatakan meninggalkan kelas setiap hari disebabkan menghadiri pelbagai aktiviti anjuran Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri, Kementerian Pendidikan dan berbagai agensi lain. Ini menyebabkan murid ketinggalan ketika guru tiada dalam kelas. Mekanisme yang digunakan oleh sekolah adalah dengan mengadakan guru ganti, namun mekanisme ini tidak berkesan, hanya sekadar dapat mengawal kelas daripada bising sahaja. Punca guru meninggalkan kelas adalah disebabkan oleh beberapa perkara seperti berikut;

 • Kursus/program dijalankan semasa hari persekolahan.
 • Guru-guru yang mengikuti pengajian melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) mengambil cuti untuk menghadapi peperiksaan.
 • Mesyuarat diadakan semasa hari persekolahan anjuran JPN, PPD atau pihak sekolah sendiri.
 • PPD menggunakan tenaga guru sekolah untuk pelaksanaan program tertentu.

Guru-guru yang sering terlibat dengan kursus/bengkel/program anjuran KPM dan tidak hadir ke sekolah semasa hari persekolahan ialah terdiri daripada:

 • Setiausaha Sukan,
 • panel penggubal soalan (UPSR, PMR, SPM, STPM),
 • Jurulatih Utama (JU),
 • Ketua Bidang,
 • GPK dan,
 • Guru Besar/Pengetua.

Kaedah pengajaran yang dibincangkan pada kali ini akan dapat membantu sekolah dan guru sekiranya kita tiada di dalam bilik darjah. Ini juga memudahkan guru ganti berfungsi dengan berkesan. Berikut adalah beberapa definisi berkaitan dengan pengajaran individu:

 • ..wherein students use learning materials specifically designed or chosen to suit their individual interest, abilities and experience, is now almost universally accepted as an important and productive instructional strategy.
 • ..apa juga penyediaan yang membolehkan setiap penuntut bergiat belajar pada setiap masa mengenai perkara-perkara yang didapatinya bernilai kepada dirinya sebagai seorang individu
 • Seseorang pelajar yang ingin belajar secara individu perlulah mempunyai disiplin diri yang tinggi dan dibantu oleh ibu bapa atau waris semasa menghadapi pelajaran.
 • Bahan pembelajaran juga perlu disusun dengan begitu rapi dan sistematik agar pelajar dapat mengikutinya tanpa menghadapi sebarang masalah.Dalam pengajaran individu, perkara penting yang perlu diambil perhatian ialah perbezaan pada setiap individu dari segi intelek, minat, kecekapan, daya cipta dan sebagainya.
 • Bahan pembelajaran bagi pengajaran individu perlulah disediakan supaya pelajar dapat belajar mengikut kadar kecepatan sendiri.

Jenis-jenis pengajaran individu

 • Munsyi atau ‘tutoring’ Kaedah ini bermula sejak abad ke 19 di kalangan orang-orang bangsawan. Ia merupakan kaedah pengajaran individu yang sebenar iaitu seorang pelajar dipimpin oleh seorang guru (munsyi) semasa mengikuti pelajarannya.Is one to one method of instruction in which the decisions to be made by the tutor are ‘’programmed’ in advance by means of carefully structured printed instructions. The “teacher’s book” has the answers to the exercises; “the student’s book” does not

 • Koresponden Kaedah bermula sejak tahun 1873. Guru mengirimkan bahan pembelajaran ke rumah dan setiap tugasan atau latihan perlu dikirimkan semula kepada guru.

 • Self-Paced Unit Plans Kaedah bahan pembelajaran disusun dengan unit-unit yang kecil dan lengkap untuk mengkaji sesuatu topik. Pelajar akan belajar mengikut kecepatan sendiri.
 • Pengajaran Terancang (Programme Instruction) Kaedah di asaskan oleh B.F. Skinner. Konsep yang diperkenalkan oleh beliau ialah ‘ bahan pengajaran dibahagikan kepada langkah-langkah kecil dan setiap langkah diberikan ganjaran. Terdapat dua jenis pengajran terancang iaitu secara linear dan bercabang
 • Personalized System of Instruction (PSI) Could be described as a technology for managing instruction. It puts the reinforcement theory into action as the overall framework for a whole course. In the PSI classroom students work individually at their own pace using any of a variety of instruction materials - a chapter in a book, CAI, a loop film, a sound film strip, a programmed booklet, etc. The materials are arranged sequential order and the student must show mastery of each unit before being allowed to move on to the next.Mastery in determined by means of a test taken whenever the student feels ready for it. Study help and testing are handled by proctors - usually more advanced students who volunteer to help others. Proctors are critical component of PSI for it is their one-to-one tutorial assistance that makes the system personalized. The instructor acts primarily as a planner, designer, manager and guide to students and proctors. Maklumat lanjut mengenai PSI ini boleh didapati di laman web berikut: http://starfsfolk.khi.is/solrunb/system.htm
 • Audio Tutorial Systems Developed by S.N. Postlethwait at Purdue University in the early 1960s.Maklumat lanjut mengenai ATS ini boleh didapati di laman web berikut: http://www.hull.ac.uk/php/edskas/edtech/audiotutorial.pdf
 • Modul Modules are usually designed as self-instructional units for independent study. Kegunaan modul adalah untuk pengajaran biasa, memperkayakan bahan pengajaran pembelajaran, pemulihan, menetapkan kebolehan yang sama di peringkat permulaan sebelum memulakan topik baru, mengajar murid yang ketinggalan di dalam pelajaran kerana sakit, merancang kursus melalui pos atau pendidikan jarak jauh dan sebagainya termasuklah apabila guru tidak dapat hadir ke kelas untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Terdapat sebuah sekolah menengah di Ipoh menggunakan kaedah modul untuk membantu murid yang tidak dapat menghadiri kelas kerana terlibat dalam permainan hoki di peringkat negeri dan kebangsaan. Kaedah ini tidak akan menjejaskan pembelajaran murid walau pun murid itu terpaksa menghadiri latihan hoki atau permainan lain dalam waktu persekolahan. Guru mata pelajaran perlu menyediakan modul untuk murid ini dapat terus belajar.

No comments: