Wednesday, May 18, 2011

MBMMBI

Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI).

Mulai tahun 2011 ini Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) memperkenalkan dasar MBMMBI di seluruh sekolah di Malaysia. Sehubungan itu juga, mulai 2011 semua murid sekolah kebangsaan (SK) akan belajar Sains dan Matematik dalam Bahasa Melayu (BM) dan murid di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dan Cina (SJK Tamil dan SJK Cina) akan belajar Sains dan Matematik dalam bahasa ibunda masing-masing. Ini bermakna murid SJK(T) akan belajar sains dan Matematik dalam Bahasa Tamil dan murid SJK(C) akan belajar Sains dan Matematik dalam Bahasa Mandarin.

Hasrat kerajaan untuk memperkukuhkan penguasaan Bahasa Inggeris (BI) dalam kalangan murid sekolah akan diperkuatkan melalui pelaksanaan dasar MBMMBI ini. Dasar baharu ini adalah bagi mengganti dasar PPSMI yang telah dimansuhkan. Dasar ini juga mengambil kira Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang perlu dikuasai oleh semua warga negara Malaysia. Bagi saya, ini adalah satu dasar yang adil dan perlu didokong oleh semua warga guru dan masyarakat Malaysia keseluruhannya. 

Beberapa hari yang lalu saya terbaca satu artikel yang ditulis oleh seorang guru dalam akhbar The Star. Beliau menyarankan supaya mata pelajaran sejarah diajar dalam BI bagi membantu murid mengukuhkan lagi penguasaan penulisan dan lisan BI. Beliau memberikan hujah yang begitu meyakinkan, antaranya adalah melalui subjek ini murid dapat belajar kosa kata, tatabahasa, komunikasi dan susunan ayat yang betul. Lagi pun terdapat begitu banyak teks sejarah dalam BI yang terkenal. 

Saya percaya sekiranya subjek ini diajar dalam BI, hasrat untuk memperkukuhkan BI dalam MBMMBI akan menjadi kenyataan.

No comments: