Thursday, May 21, 2009

Literatur Mengenai PPSMI

Berikut adalah satu sorotan literatur yang telah ditulis oleh sekumpulan pelajar saya dalam tugasan mereka untuk menyiapkan proposal penyelidikan berkaitan dengan tajuk pelaksanaan PPSMI: Mulai 1 Jan 2003, kerajaan memperkenalkan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris bagi murid Tahun 1, pelajar Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 di semua sekolah rendah dan sekolah menengah. Tan Sri Dr Koh Tsu Koon berkata pengajaran Sains dan Matematik di semua sekolah patut dikaji. Beliau mempertikaikan penggunaan bahasa Inggeris untuk mengajar Sains dan Matematik di peringkat sekolah rendah dan menengah, sebab beliau prihatin tentang kesan pengajaran dua mata elajaran tersebut. Razali (2003) menyatakan bahawa guru-guru bukan sahaja mengajar berdasarkan kemahiran pedagogi yang sedia ada, tetapi mereka perlu sentiasa berusaha meningkatkan prestasi diri dalam menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Oleh yang demikian, guru-guru Matematik dan Sains perlu sentiasa berusaha dan bersedia dari segi perubahan dalam pengajaran Bahasa Melayu kepada Bahasa Inggeris dalam mata pelajaran Sains dan Matematik. Rohana (2004) menyatakan bahawa 84% mata pelajaran Sains dan Matematik masih diajar dalam Bahasa Inggeris dengan kurang profesional. Ini telah mengakibatkan proses pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik yang kurang berkesan di dalam kelas. Segelintir guru masih tidak dapat mengajar Matematik dalam bahasa Inggeris dengan cara yang kreaktif dan berkesan untuk memupuk sikap pembelajaran pelajar. Lim Chap San (2003) membincangkan pelaksanaan pengajaran Matematik dalam Bahasa Inggeris merupakan satu dasar yang baharu. Persoalannya, adakah guru-guru bersedia terhadap perubahan bahasa bagi pengajaran Matematik dalam Bahasa Inggeris dalam menjayakan dasar pendidikan ini? Prof. Chiam Heng Keng (2002) menyatakan bahawa “a more effective means (to increase students proficiency in English) is for students to use English as a tool of learning …..” Ini menunjukkan kesediaan guru mengajar dalam Bahasa Inggeris perlu ada untuk memberi kesan yang positif bagi pelajar-pelajar mempelajari Matematik dalam Bahasa Inggeris. Mohd Rasdi Saaman (2004) telah mengkaji terhadap perubahan bahasa penghantar mata pelajaran Sains dan Matematik daripada Bahasa Melayu kepada Bahasa Inggeris. Dalam kajiannya, didapati bidang pendidikan mempunyai ramai guru yang mempunyai kelayakan yang mencukupi tetapi masih lemah dalam perlaksanaan dasar ini. Didapati guru yang ada latihan dalam Bahasa Inggeris dan komputer lebih bersedia untuk pengajaran Matematik dalam Bahasa Inggeris.

No comments: