Thursday, January 6, 2011

Refleksi 3 dan 4

Refleksi oleh: Norfadilah Syaffa bt Ismail (DPLI Sains Pertanian, 2010/2011)
Guru-guru di pedalaman mempunyai semangat yang kental dan cekal. Setiap sekolah di pedalaman mempunyai kesukaran yangterendiri yang perlu ditempuh oleh guru berkenaan.  Kesukaran tersebut tidak akan dirasai oleh guru yang mengajar di bandar. Jerit perih mereka seharusnya perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Antara cadangannya adalah kerajaan perlu memberi kemudahan yang lebih kepada sekolah pedalaman dengan memberi peruntukan yang lebih.
Jika guru terasa perih jerih untuk mengajar, apakah pula dirasai oleh murid? Bagaimanakah pembelajaran mereka? Adakah semakin terciri jauh? Sedangkan murid di bandar lebih jauh kehadapan. Bagaimanakah perancangan PIPP yang diperkenalkan oleh kerajaan? Dimana kononnya ingin merapatkan jurang antara sekolah bandar dan luar bandar? Dengan kemudahan pembelajaran yang terhad, bagaimanakah murid  ini boleh mendapat PnP yang berkesan?
Seharusnya terdapat pengkaji yang melakukan penyelidikan untuk memperbaiki sistem pendidikan luar bandar agar murid luar bandar tidak terus tercicir. Kerajaan juga perlu memberi perhatian yang lebih kepada mereka.

Refleksi Oleh: Nur Izyan bt Alias (DPLI Sains Pertanian, 2010/2011)
Karier seorang guru menuntut kesabaran, semangat, tekad dan keazaman yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab dalam mendidik anak bangsa.
Bagi saya, minat adalah perkara kedua dalam menjalankan amanah sebagai seorang pendidik. Faktor paling utama ialah semangat ingin mencuba dan terus berusaha. Minat akan datang dengan sendirinya setelah kita mengenali dunia perguruan dan pendidikan ini.
Seorang guru yang berjaya adalah guru yang amanah dalam mendidik anak bangsa. Amanah disini membawa maksud menjalankan tugas dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Seorang guru yang amanah dan ikhlas berbakti kerana Allah dan demi anak bangsa akan menghasilkan pelajar yang cemerlang dari segi moral dan rohani.
Dugaan dan pengalaman baharu yang dihadapi oleh seseorang guru akan menjadikan mereka lebih kuat dan berpengalaman. Dalam menghadapi dugaan dan cabaran ini, seseorang guru harus percaya kepada ketentuan Allah dan menjalankan tugas dengan penuh kesungguhan walau pun cabaran yang dihadapi amat hebat, namun akhirnya seorang guru itu akan mendapat pengalaman yang amat mahal harganya. Kerana Allah takkan menguji hambaNya diluar kemampuan mereka. Mungkin cabaran yang dihadapi dan berjaya diselesaikan oleh seseorang guru itu akan membawa guru itu ke dunia baharu yang lebih baik.
Guru yang cemerlang akan memikul tanggung jawab dengan penuh amanah dan sentiasa memperbaiki diri untuk menyelesaikan masalah pelajar alam pembelajaran mereka. Seseorang guru hendaklah bertanggung jawab dalam setiap apa yang dilakukan untuk kebaikan muridnya. Mungkin bagi orang lain tindakan itu nampak tidak relevan, tetapi jika kita percaya apa yang kita lakukan itu memberi kebaikan kepada murid, maka teruskan sahaja.
Selain itu seseorang guru harus bersedia berkorban masa, kesenangan, keselesaan, masa rehat dan kewangan demi kesejahteraan murid. Mungkin adakalanya kita akan rasa apa yang kita lakukan tak berbaloi dengan gaji yang kita terima, tetapi mungkin Allah akan membalasnya dengan cara lain seperti menganugerahkan murid yang mengingati kita seumur hidup dan lain-lain lagi.
Seseorang guru juga hendaklah kreatif dalam P&P untuk menyesuaikan dengan pelbagai situasi yang tidak terjangka di sekolah kelak. Contohnya guru di sekolah pedalaman yang tidak mempunyai ABM yang lengkap untuk mengajar dan keadaan murid yang tidak tahu tentang teknologi semasa. Guru perlu kreatif supaya setiap objektif pengajaran tercapai.
Guru bukan sahaja bertanggung jawab mendidik murid dari segi akademik, tetapi juga dari segi jasmani, emosi dan rohani untuk memastikan pengemudi negara di suatu masa kelak adalah insan yang terbilang dan seimbang dan juga berjaya di dunia dan akhirat.

No comments: