Wednesday, November 21, 2012

Guru Sebagai Model Pendidikan

Rasulullah SAW tidak pernah mengarahkan sesuatu perkara melainkan Beliaulah orang yang pertama melaksanakankannya terlebih dahulu. Iktibar daripada ajaran ini kepada guru adalah begitu signifikan sekali. Insan guru seharusnya menjadi model pendidikan kepada murid mereka. Setiap perkara yang dilakukan oleh guru akan menjadi turutan anak didik kita, khususnya apa yang kita lakukan dalam bilik darjah, semuanya diperhati dan diteliti oleh anak didik kita. Apatah lagi kita bersama-sama dengan mereka hampir setiap hari (persekolahan) dan mungkin selama beberapa tahun kita mengajar mereka.

Tauladan yang baik daripada segi budi pekerti dan perbuatan adalah aspek yang utama perlu ditonjolkan oleh guru dihadapan murid. Namun terdapat guru yang berkelakuan kurang sopan umpamanya merokok, tidak menjawab salam (atau tidak memberi salam), tidak menghormati murid, memarahi murid dihadapan kawan mereka dan sebagainya. Mengajar dengan perbuatan dan praktikal adalah lebih berkesan dan merupakan cara yang terbaik untuk difahami. Cara ini juga boleh mendorong murid untuk mengikuti berbanding dengan cara pengajaran yang berbentuk teori dan penerangan semata-mata.

Fitrah semulajadi manusia sememangnya enggan  untuk menerima penyampaian yang hanya berbentuk teori tanpa dipraktikkan terlebih dahulu oleh orang yang menyampaikan sesuatu perkara tersebut. Mereka yang hanya bercakap tak serupa bikin tidak akan mendapat tempat dihati murid dalam penyampaian mesej pengajaran.

Semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, guru sepatutnya menulangi sesuatu arahan sebanyak tiga kali agar mudah difahami. Guru juga perlu menerangkan sesuatu teori secara praktikal dan memberikan contoh-contohnya sesuai dengan latar belakang murid.

1 comment:

Anonymous said...

terima kasih atas bingkisan wadah yang memberi keinsafan kepada diri untuk menjadi seorang pendidik yang boleh menjadi role model kepada anak didik..