Monday, November 5, 2012

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran di Hujung Semester

Kebanyakan ibu bapa mendengar rungutan datripada anak-anak mengenai aktiviti pembelajaran mereka di hujung semester begini. Mereka agak malas atau liat untuk ke sekolah sebab tidak ada lagi aktiviti P&P yang berlaku dalam bilik darjah. Aktiviti persekolahan di hujung semester begini lebih kepada aktiviti bukan akademik dan sukan/permainan. Sesetengah sekolah mengadakan ujian/peperiksaan akhir tahun 3 atau4 minggu sebelum minggu akhir semester. Oleh itu guru mempunyai masa kira-kira 3 atau 4 minggu untuk menyemak kertas soalan dan urusan pemarkahan murid, namun proses ini menyebabkan minggu interaksi P&P rugi sebanyak 3 - 4 minggu. 
Ironinya, ramai guru yang merungut bahawa mereka kesuntukan masa untuk menghabiskan silibus dan TERPAKSA melaksanakan aktiviti P&P secara Berpusatkan Guru (Teacher's Centered) bagi menghabiskan silibus segera. Oleh itu, mereka agak sukar untuk melaksanakan pengajaran yang lebih berpusatkan murid (Student Centered) sebab kononnya memakan masa. Apa yang kita boleh perhatikan disini ialah banyak lagi masa yang agak terluang dan tidak digunakan sebaik mungkin di hujung semester. Keadaan ini berlau setiap tahun (setiap hujung semester). 
Saya menulis disini bukanlah secara rambang, saya sangat berpengalaman dengan situasi persekolahan di negara kita melalui tugas kerjaya saya yang lalu. Ramai guru yang mengikuti pengajian peringkat Master dan PhD juga menyuarakan pendapat sedemikian sama ada melalui perbincangan dalam kuliah, pembentangan tugasan dan kajian/tesis peringkat master dan PhD. isu sedemikian banyak dikaji oleh pendidikan dan dibincangkan dalam pelbagai wacana seperti jurnal dan pembentangan seminar/bengkel/kursus seluruh negara. Oleh itu, isu yang saya ketengahkan ini adalah benar dan wajar diambil perhatian oleh semua.
Sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang Teknologi Pendidikan, saya sering mendengar alasan-alasan bahawa guru tidak mempunyai masa untuk menggunakan teknologi atau ABM semasa mengajar sebab kesuntukan masa untuk menghabiskan sukatan. Mereka mendakwa bahawa penggunaan teknologi atau ABM akan melambatkan P&P dan dikhuatiri tidak sempat menghabiskan sukatan pelajaran. Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Kementerian Pelajaran Malaysia lebih arif dengan dakwaan dan alasan sebegini, maka banyaklah agenda BTP, BTPN dan PKG tidak mendapat sambutan yang memuaskan dalam kalangan guru iaitu daripada aspek menjadikan bilik darjah sebagai pusat aktivti P&P yang lebih aktif. Contohnya BTP telah menyediakan portal EDUWEBTV bagi mengganti TV Pendidikan untuk kemudahan guru menggunakan teknologi ICT dalam P&P mereka. (Berapakah wang telah dilaburkan oleh KPM untuk  menyediakan portal ini?) Saya ingin bertanya... berapa ramai guru yang memanfaatkan teknologi ini? apakah alasan yang diberikan untuk tidak menggunakankannya?... salah satu daripada alasan ialah "kesuntukan masa - untuk menghabiskan silibus". Sementara kita telah kerugian 3 - 4 minggu di setiap hujung semester - setiap tahun.
Kepada guru dan pentadbir sekolah, anda semua dipertanggungjawabkan dalam hal ini dan bertindaklah supaya keadaan ini tidak berterusan.


No comments: