Thursday, March 25, 2010

Tugas Mengajar Guru

Guru-guru yang telah dianugerahkan kelulusan ikhtisas perguruan sama ada diploma atau ijazah mesti:

 
  • Menyediakan objektif pembelajaran yang berkaitan dengan semua pelajar dalam kelas berdasarkan pengetahuan pelajar, pengalaman lalu dan sedia ada, tahap umur dan pengetahuan yang bersesuaian dengan tahap umur.
  • Menggunakan objektif pengajaran dan pembelajaran untuk merancang dan merekabentuk persediaan pengajaran dengan mengambil kira pelajar pelbagai pencapaian, lelaki, perempuan dan bangsa.
  • Memilih dan menyediakan sumber (alat/bahan bantu mengajar) dan merancang untuk menggunakankannya dengan berkesan dengan mengambil kira minat, penguasaan bahasa dan latar belakang budaya dengan bantuan dari pelbagai pihak lain mana yang sesuai.
  • Mengambil bahagian dan memberikan sumbangan mana yang sesuai kepada sekolah, seperti bertugas dengan jujur, ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memimpin aktiviti kokurikulum dan aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah sekolah.
  • Merancang peluang-peluang untuk pelajar mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan dengan mengadakan aktiviti-aktiviti luar bilik darjah seperti merancang lawatan ke muzium, zoo, kerja lapangan dan sebagainya, dengan bantuan staf lain sekira perlu.
  • Sentiasa menambahkan dan mengemaskinikan ilmu pengetahuan supaya tidak ketinggalan dalam bidang masing-masing. Secara tidak langsung, kita juga meningkatkan profesionalisme melalui ilmu pengetahuan yang diperolehi sama ada melalui kursus, bengkel dan pembacaan ilmiah yang dilakukan.
  • Menggunakan teknik, strategi dan kaedah pengajaran yang terkini terutamanya dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Ini adalah kerana murid di zaman ini sentiasa dikelililingi dengan maklumat yang sangat mudah diperolehi melalui teknologi yang telah tersedia seperti internet dan sebagainya.
Saya mendapati masih ramai dalam kalangan guru kita belum menjadikan amalan membaca sebagai satu tabiat bagi menambahkan ilmu pengetahuan. Apa yang dimaksudkan di sini adalah pembacaan bahan-bahan ilmiah seperti majalah dan jurnal akademik. Kita pasti setiap guru membaca bahan bacaan ringan dan akhbar setiap hari selain buku rujukan yang berkaitan dengan bidang pengajaran masing-masing. Namun itu belum mencukupi untuk kita. Kini terdapat pelbagai bahan atau maklumat melalui internet secara online seperti artikel jurnal sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Melalui pembacaan bahan berbentuk ilmiah begini terutamanya dapatan kajian terkini oleh penyelidik dalam dan luar negara, maka kita dapat mempelajari ilmu pengetahuan dan kemahiran daripada penyelidik tersebut.

Selamat mengajar....

 

 

 

2 comments:

boyachilles30 said...

blog ni best ar..jadila follower saya @ http://rahsiamembinabangunan.blogspot.com/

Deria said...

Terima kasih....