Monday, December 7, 2009

Peranan Pusat Sumber Sekolah Membantu Pengajaran dan Pembelajaran

Semua guru sedia maklum apabila disebut PSS atau Pusat Sumber Sekolah. Dahulunya dikenali sebagai perpustakaan, namun pada awal tahun 80an, konsep pusat sumber sekolah telah mula diperkenalkan di negara kita, maka perpustakaan di semua sekolah seluruh negara telah ditukarkan nama kepada Pusat Sumber Sekolah (PSS).Di negara barat, PSS adalah merupakan jantung atau nadi bagi sesebuah sekolah bagi membantu guru dan murid memperolehi ilmu pengetahuan. Bezanya, dinegara kita, sekiranya sesebuah sekolah itu tidak ada pusat sumber pun, pengajaran dan pembelajaran masih tidak terjejas sedikit pun. berapa ramai guru kita menggunakan PSS sebagai membantu pengajaran dabn pembelajaran mereka (PnP)? Berapa ramai murid masuk ke PSS untuk mencari maklumat? Kaedah pengajaran yang bercorak 'spoon feeding' masih berleluasa dalam zaman ledakan maklumat ini. Cakap tentang globalisasi, ledakan maklumat, teknologi maklumat, komputer, Internet dan sebagainya, namun kaedah PnP masih terkebelakang berbanding zaman serba moden ini.

Malah, ada Guru Besar dan Pengetua yang tak tahu pintu masuk PSS di sebelah mana, tak tahu apa yang ada dalam PSS. Kalau ditanya apa peranan PSS... pinjam buku sahaja. Murid pula masuk PSS untuk pinjam buku cerita sahaja.

Apa peranan dan tugas PSS?
1. Perolehan dan organisasi bahan buku dan bukan buku, termasuklah peminjaman (sirkulasi)
2. Khidmat sokongan media
3. Perancangan dan penggunaan bahan/peralatan media

Kalau dilihat daripada peranan di atas, media amat ditekankan dalam PSS. Ini bermakna guru-guru harus menggunakan media dalam PnP mereka (mungkin setiap kali sesi pengajaran). Selain itu, ada lagi khidmat sokongan lain seperti penubuhan kelab komputer, pusat akses kendiri dan terkini pusat akses sekolah. Berjuta-juta ringgit telah dibelanjakan oleh kerajaan (Kementerian Pelajaran Malaysia) untuk menyediakan prasarana dan kemudahan, termasuklah kos latihan kepada guru-guru untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan.

Persoalannya.... adakah guru kita menggunakan PSS ini untuk melaksanakan PnP?

Apakah alasan yang munasabah boleh guru-guru berikan untuk tidak menggunakan PSS?

? beban tugas dan tanggung jawab yang banyak (bertambah)
? 'exam-orientation' - alasan ini banyak digunakan oleh guru-guru, kerana mereka mengatakan tak cukup masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran jika menggunakan PSS dan media dalam PnP.
? tak cukup latihan
? tak cukup alatan
? tak tahu?????


Semasa dalam latihan pra perkhidmatan (sama ada di Institusi Pendidikan Guru/Maktab Perguruan atau Universiti) semua bakal-bakal guru telah didedahkan kepada penggunaan media dan PSS. Mereka juga telah didedahkan kepada pelbagai teori pembelajaran dan kaedah atau metodologi pengajaran. Umpamanya, bakal guru telah tahu apakah yang dimaksudkan dengan konstruktivisme.... learning by doing, discovery, inquiry, project based learning, problem based learning dan banyak lagi kaedah PnP yang berbentuk student centered. Namun apabila ditempatkan disekolah, mereka selesa menjalankan PnP dengan kaedah teacher centered, chalk and talk, drilll and practice... etc. Amat malang, dalam dunia tanpa sempada yang ditimbuni dengan pelbagai sumber maklumat di hujung jari, kita (para guru) masih terkebelakang dalam menyebarkan ilmu pengetahuan kepada anak didik kita.

2 comments:

CIKGU ZAM said...

salam Prof.,
semasa di zaman persekolahn dahulu, saya pernah menjadi pustakawan sekolah dan jawatan itu telah meningkatkan minat saya untuk membaca. Ini kerana diri dan jiwa rasa semakin hampir dengan ilmu

Anonymous said...

Membaca jambatan ilmu....